การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครผู้ช่วยบัญชี 3 อัตรา 7-10 มิ.ย.64

Advertisement การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี (PEA Shop) ประจำปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี (PEA Shop) สัญญาจ้าง 2 ปี ประจำปี 2564 โดยมีอัตรารับสมัครในเขตพื้นที่ปฏิบัติงานในสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา จำนวน 3 อัตรา ตามรายละเอียด ดังเอกสารแนบด้านล่างนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยบัญชี (PEA SHOP) 3 อัตรา 1.ศูนย์บริการลูกค้า (PEA Shop) สถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 4 สาขาคอหงส์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอหาดใหญ่ ชั้น 1 2.ศูนย์บริการลูกค้า (PEA Shop) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ชั้น 2 […]

PEA ปิดระบบย้าย server วันที่ 6 มิ.ย. 2564 ไม่สามารถชำระค่าไฟฟ้าได้

PEA ปิดระบบย้าย server วันที่ 6 มิ.ย. 2564 ไม่สามารถชำระค่าไฟฟ้าตั้งแต่เวลา 18.00 – 24.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จะทำการปิดระบบเพื่อย้าย Server ในวันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 ช่วงเวลา 18.00 – 24.00 น. จึงส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถชำระค่าไฟฟ้าได้ในวัน เวลาดังกล่าว จึงขออภัยมา ณ ที่นี้   ข่าวจาก : fm91bkk

1 2 4