การเคหะฯ ลดค่าเช่าช่วยโควิดสูงสุด 50% นาน 5 เดือน ลงทะเบียนตามนี้ !

Advertisement การเคหะแห่งชาติ เปิดลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ปรับลดค่าเช่า ทั้งแบบเช่าเพื่ออยู่อาศัย และเช่าทำตลาด ลงทะเบียนภายใน 30 กันยายนนี้ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เพจเฟซบุ๊ก การเคหะแห่งชาติ ประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกค้าการเคหะแห่งชาติ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 โดยจะมีการปรับลดค่าเช่าให้ทั้งกลุ่มรายย่อยเช่าอาคาร หรือ ผู้เช่าเพื่ออยู่อาศัย และกลุ่มเช่าจัดประโยชน์ หรือ ผู้เช่าเพื่อหารายได้ กลุ่มรายย่อยเช่าอาคาร หรือ ผู้เช่าเพื่ออยู่อาศัย – ผู้เช่ารายย่อยที่ทำสัญญาเช่าอาคาร/อาคารพร้อมที่ดิน ที่มีราคาค่าเช่าตั้งแต่ 999 บาทต่อเดือนขึ้นไป ปรับลดเหลือ 999 บาทต่อเดือน – ผู้เช่าที่มีค่าเช่าต่ำกว่า 999 บาทต่อเดือน ให้ปรับลดราคา 50 เปอร์เซ็นต์ – มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2564 รวมระยะเวลา 5 เดือน วิธีขอรับสิทธิ์ (ลูกค้าใหม่ต้องทำสัญญาภายในวัน 30 […]