การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้าง เพศชาย วุฒิ ปวช.บัดนี้-22ม.ค.62

    กองซ่อมส่วนล่างรถดีเซลรางและรถปรับอากาศ ศูนย์ซ่อมรถดีเซลรางและรถปรับอากาศ ฝ่ายการช่างกล โรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน ทำหน้าที่ซ่อมบำรุงรถดีเซลราง 1 อัตรา ในอัตราจ้างวันละ 330 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : เพศชาย วุฒิ ปวช. สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาอิเล็คทรอนิกส์ ตาไม่บอดสี หูได้ยินชัดเจน ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ กองซ่อมส่วนล่างรถดีเซลรางและรถปรับอากาศ โรงซ่อมส่วนล่างรถดีเซลรางและรถปรับอากาศ โรงงานมักกะสัน ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. 02-2452480 ต่อ 5163 บัดนี้-22 ม.ค.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม))