การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการฯ 1-20ธ.ค.60

    คณะกรรมการการสรรหาผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 1 อัตรา เงินเดือนตามประสบการณ์ของผู้สมัคร และความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง คุณวุฒิการศึกษา : สำเร็จไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ ปารประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 1 – 20 ธันวาคม 2560 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร          

(ให้บุคคลอื่นสมัครแทนได้)การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-24มี.ค.60

  การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (สุราษฎร์ธานี) 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 16,830 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขนิเทศศาสตร์ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร) สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค เขตหลักสี่ กทม. ตั้งแต่วันที่ 16-24 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2551-8906 **สมัครด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นสมัครแทน** คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็มและใบสมัคร

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-6ก.พ.60

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เปิดรับสมัคร 27 ม.ค.-6 ก.พ.60 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็มและใบสมัคร        

(งานรัฐวิสาหกิจ) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 รับสมัครงานวุฒิ ปวส.บัดนี้-25พ.ย.59

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เพื่อรองรับโครงการประปาทันใจระยะ2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างโยธา (ปฏิบัติหน้าที่มิสเตอร์ประปา) รายละเอียดดังนี้ อัตราเงินเดือน : 14,160 บาท + สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ คุณวุฒิ : ปวส.ทางช่างโยธา/ช่างก่อสร้าง/ช่างสำรวจ วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เลขที่ 151 หมู่ 11 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 วันที่รับสมัคร : บัดนี้-25 พ.ย.59

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครงาน วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน16,830

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่วิศวกร 1 อัตรา สังกัด กองพัฒนาแหล่งน้ำ ฝ่ายทรัพยากร สำนักงานใหญ่ เงินเดือน 16,830 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันรับสมัคร – พ้นภาระการเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย) – ป.ตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชลประทาน/แหล่งน้ำ – มีความรู้ด้านอุทกวิทยา มีความชำนาญในการโปรแกรม Google Earth และ GIS เป็นอย่างดี ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.-6 ก.ค.59 ณ กองทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ กปภ. ในวันทำการ เวลา 8.30-15.00 น. กรณีไม่สามารถสมัครด้วยตนเองได้ให้กรอกใบสมัครพร้อมลงนามรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับที่ใช้สมัครและมอบหมายให้บุคคลอื่นยื่นใบสมัครแทนได้ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 13 ตำแหน่ง 53 อัตรา

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน จำนวน 13 ตำแหน่ง 53 อัตรา ทั่วประเทศ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 17 – 29 ธ.ค.57   ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.วิศวกร 4 (โยธา)     จำนวน 10 อัตรา 2.วิศวกร 4 (วัดคุม)     บัญชีสำรอง 3.นักบัญชี 4      จำนวน 9 อัตรา 4.นิติกร      จำนวน 3 อัตรา 5.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (ซอฟต์แวร์)     จำนวน 1 อัตรา 6.นักบริหารงานทั่วไป 4 (นิติศาสตร์)        จำนวน  1 อัตรา 7.นักบริหารงานทั่วไป 4 (คอมพิวเตอร์) […]