การประปาส่วนภูมิภาคเฮ ครม.อนุมัติ ปรับอัตราเงินเดือนสูงสุด 142,830บ.

Advertisement ครม.อนุมัติ ปรับอัตราเงินเดือน การประปาส่วนภูมิภาค สูงสุด 142,830บ. เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปรับขยายเพดานอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของพนักงาน จากเดิมขั้นที่ 46.5 อัตรา 113,520 บาท เป็นขั้นที่ 53 อัตรา 142,830 บาท ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ดังนี้ ระดับ 10 อัตราเดิม 99,970 บาท อัตราใหม่ 124,770 บาท , ระดับ 11 อัตราเดิม 108,810บาท อัตราใหม่ 133,770บาท และระดับ 12 อัตราเดิม 113,520บาท อัตราใหม่ 142,830 บาท สำหรับเหตุผลในการเสนอ เนื่องจากเป็นบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนที่ กปภ. ใช้มาตั้งแต่ปี 2550 โดยเป็นการปรับเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่สูงขึ้น […]

1 2