การบินไทย พาพนักงาน 8,606 คน ฉีดวัคซีนโควิด สร้างความเชื่อมั่นผู้โดยสาร

Advertisement การบินไทย พาพนักงาน 8,606 คน ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการบริการแก่ผู้โดยสาร เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2564 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยศูนย์ TG ร่วมใจต้านภัยโควิดร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้บุคลากรทางการบิน และพนักงานประจำสำนักงาน รวมจำนวน 8,606 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากรัฐบาลผ่านทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ภายใต้การดูแลของกระทรวงคมนาคม และผ่านทางกระทรวงสาธารณสุข จัดให้บุคลากรทางการบินของบริษัทฯ จำนวน 3,084 คน และพนักงานประจำสำนักงาน (Back Office) จำนวน 838 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อ (Central Vaccination Center) นอกจากนี้ บริษัทฯ ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินประเทศไทย (Airline Operators Committee Thailand หรือ AOC) ได้ประสานกับคณะกรรมการ […]

การบินไทย ดึงกรุงไทย ช่วยปรับโครงสร้างหนี้ ลด “ดอกเบี้ย” เริ่มวันนี้-15 มิ.ย. 64

การบินไทย ดึง กรุงไทย ช่วยปรับโครงสร้างหนี้ พนักงานเออร์ลี่ -ผุดมาตรการ ปรับลด “ดอกเบี้ย-ค่างวด” เริ่มวันนี้-15 มิ.ย. 64 รายงานข่าวจาก บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จัดทำโครงการพิเศษสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ สำหรับพนักงานการบินไทยที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมใจจากองค์กรเออร์ลี่ และลาระยะยาว โดยได้มีการปรับลดค่างวด และขยายระยะเวลากู้ ลดดอกเบี้ยตามมาตรการชำระหนี้ ลดดอกเบี้ยเมื่อนำสินเชื่อที่อยู่อาศัยมาผูกหลักประกัน และชำระหนี้เสร็จสิ้น ลดดอกเบี้ยค้างรับและ หรือ ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ โดย พนักงานที่เป็นลูกหนี้ธนาคารกรุงไทยที่สนใจสามารถติดต่อสาขาที่มีบัญชีสินเชื่อภายใน 15 มิ.ย. 64 สำหรับแนวทางการช่วยเหลือปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่พนักงานการบินไทยแบ่งออกเป็น 2 กรณี 1.กรณีนำสินเชื่อที่อยู่อาศัยมาผูกหลักประกัน จะลดดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ ให้ตามการชำระต่อไปนี้ -ชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ มากว่า50% จะปรับลดดอกเบี้ยปีแรกเหลือ MRR-0.50% /ปี -ชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 25-50% จะปรับลดดอกเบี้ยปีแรกเหลือ MRR-0.25% […]

การบินไทย ประกาศเลิกจ้างพนักงาน 508 คน มีผล 31 พ.ค. นี้

การบินไทย ประกาศเลิกจ้างพนักงาน 508 คน มีผล 31 พ.ค. นี้ โดยจะจ่ายเงินตามมาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดโดยกฏหมายแรงงานกำหนด 21 พ.ค. 2564 – ตามที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประสบปัญหาขาดทุนสะสมต่อเนื่องมายาวนาน ประกอบกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถประกอบกิจการการบินได้ตามปกติ จนกระทั่งต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เมื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแล้ว บริษัทมีความจำเป็นต้องปรับปรุงองค์กรทุก ๆ ด้าน เช่นแรงงาน การลงทุน หรือกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดธุรกิจการบิน การปรับปรุงองค์กรดังกล่าว เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะทำให้บริษัทสามารถประกอบกิจการต่อไปเพื่อให้มีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับชำระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ตามที่กำหนดไว้ ในแผนฟื้นฟูกิจการ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของบริษัท ให้กลับมาประกอบธุรกิจการบินได้อย่างมั่นคงและเป็นสายการบินแห่งชาติที่คนไทยภาคภูมิใจ บริษัทจึงได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ให้มีจำนวนพนักงานเหมาะสมกับปริมาณงานและสถานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานแสดงความจำนงเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองและผ่านการกลั่นกรองเข้าสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ในตำแหน่งงานถาวรจำนวน 10,733 อัตรา และตำแหน่งชั่วคราวจำนวน 257 อัตรา ประกอบกับที่ผ่านมาบริษัท ได้จัดทำโครงการร่วมใจจากองค์กร (MSP) และมีพนักงานเสียสละเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 6,725 คน สำหรับพนักงานจำนวน 508 คน […]

พนักงานการบินไทย ยื่นเออรี่รีไทร์กว่า 7 พันคน จับตาประชุมเจ้าหนี้ 19 พ.ค.นี้

พนักงานการบินไทย ยื่นเออรี่รีไทร์กว่า 7 พันคน จับตาประชุมเจ้าหนี้ 19 พ.ค.นี้ กลุ่มหุ้นกู้สหกรณ์ร่วมหนุน หลังล็อบบี้แบงก์-คลัง เปิดทางให้แปลงหนี้เป็นทุนต่อลมหายใจธุรกิจ ทั้งตั้ง 5 กรรมการบริหารแผนฟื้นฟู ด้าน “ชาญศิลป์” มั่นใจเจ้าหนี้โหวตหนุนแผนแน่ ภายใต้ แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย ภายในปี 2564 การบินไทยจะมีรายจ่ายค่าชดเชยในโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กรเป็นเงิน 15,120 ล้านบาท ซึ่งการบินไทยจะจัดสรรกระแสเงินสดจากการดำเนินงานปกติ รวมถึงกระแสเงินสดจากการขายทรัพย์สินรองและกระแสเงินสดที่ได้จากการติดตามทวงถามหนี้ มาจัดสรรจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปกติเป็นอันดับแรก โดยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ศาลได้อนุญาตให้การบินไทยขายทรัพย์สินในที่ดินเช่าที่ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภาที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนอีกทั้งเมื่อแผนฟื้นฟูฯได้รับความเห็นชอบการบินไทยมีแผนจะขายเครื่องบินเก่าในบางเครื่องที่จะไม่บินแล้วด้วย ทั้งนี้ หลังเปิดให้พนักงานการบินไทยสมัครใจเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองพนักงานเข้าสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เพื่อลดจำนวนพนักงานราว 1.9 หมื่นคนเหลือ 1.6 หมื่นคน แหล่งข่าวระดับสูงจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ล่าสุดมีพนักงานราว 1.1 หมื่นคนที่ผ่านการเข้าสู่ โครงสร้างองค์กรใหม่ […]

1 2 13