(สมัครออนไลน์)การท่าเรือฯ เปิดสอบเข้าทำงาน วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000 รับสมัคร20ก.ย.-10ต.ค.59

Advertisement การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบเป็นพนักงานการท่าเรือฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 1 อัตรา แผนกต่างประเทศ กองกลาง ฝ่ายอำนวยการ เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – ป.ตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ – มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน หรือ – มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (Paper-Based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 547 คะแนน หรือ – มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (Computer-Based Test : CBT) ไม่น้อยกว่า 210 คะแนน หรือ – มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (Internet-Based Test : IBT) ไม่น้อยกว่า 78 คะแนน หรือ – […]

(สมัครออนไลน์)การท่าเรือฯ เปิดสอบ พนง.วุฒิ ปวส./ป.ตรี รับสมัครบัดนี้-19ก.ย.และ20ก.ย.-10ต.ค.59

การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 1. ช่างเทคนิค 6 (เจ้าหน้าที่อาวุโส) 1 อัตรา หมวดช่างทาสี แผนกบริการช่างกล กองบริการงานช่าง ฝ่ายการช่าง เงินเดือน 13,410 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ วุฒิ ปวส.สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ และมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานในวิชาชีพตาม ปวส. จากหน่วยงานที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเชือถือและตรวจสอบได้ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี [ads] 2. ช่างเทคนิค 5 (ช่างไฟฟ้าอาวุโส) 1 อัตรา หมวดไฟฟ้าอาคารและสถานที่ แผนกบริการงานไฟฟ้า ปวส.สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ เงินเดือน 12,690 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์  3. ช่างเทคนิค 5 (ช่างซ่อมเครื่องยนต์อาวุโส) 1 […]

(งานรัฐวิสาหกิจ สมัครออนไลน์) การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ม.3 ขึ้นไป บัดนี้-2ก.ย.59

การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานของการท่าเรือฯ ในตำแหน่งพนักงานสำรวจร่องน้ำ 2 (พนักงานทุ่น) แผนกเครื่องหมายเรือ กองการสำรวจร่องน้ำ ฝ่ายการร่องน้ำ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,580 บาท ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย ว่ายน้ำเป็น อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ มีความรู้ไม่ต่ำกว่า ม.3 และมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานด้านช่างไม้/ช่างก่อสร้าง/ช่างโลหะ/ช่างไฟฟ้า/ช่างสี จากหน่วยงานที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเชือถือและสามารถตรวจสอบได้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน  ผู้สมัครสอบต้องสมัครทางอินเทอร์เน็ต www.port.co.th หรือ http://job.port.co.th ตั้งแต่ 15 ส.ค.-2 ก.ย.59  คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารฉบับเต็ม  

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย 2 ตำแหน่ง 12 อัตรา (บัดนี้ – 3 มี.ค.57)

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวน 2 ตำแหน่ง 12 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 3 มี.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ช่างเทคนิค 4 หมวดสถานที่และอุปกรณ์ 1 อัตรา เพศชาย วุฒิ ปวช วิชาไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างวิทยุโทรคมนาคม เงินเดือน 6,810 บาท 2.ช่างเทคนิค 4 แผนกที่ดินเชิงพาณิชย์ และแผนกที่ดินชุมชน 2 อัตรา วุฒิ ปวช วิชาช่างสำรวจ หรือช่างก่อสร้าง หรือช่างเขียนแบบ หรือสถาปัตยกรรม เงินเดือน 6,810 บาท 3.ช่างเทคนิค 4 หมวดดูแลอาคาร และหมวดหลักฐานอาคาร 2 อัตรา วุฒิ ปวช วิชาช่างสำรวจ หรือช่างก่อสร้าง หรือช่างเขียนแบบ หรือเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือการออกแบบ […]

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา (บัดนี้ – 6 ธ.ค.56)

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 6 ธ.ค.56 ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 อัตราว่าง 2 อัตรา เงินเดือน 9,040 บาท วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือ ป.ตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สมัครงานราชการได้ทางเว็บไซต์ได้ทาง http://job.port.co.th/ ค่าสมัครสอบ 270 บาท รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว ชำระเงินได้ทาง ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา เข้าเว็บไซต์สมัครงาน อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้

1 2