(งานรัฐวิสาหกิจ สมัครออนไลน์)การทางพิเศษฯ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-10เม.ย.60

Advertisement   Advertisement การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) รับสมัครบุคคลสอบภายนอกเป็นพนักงาน 1. วิทยากร ระดับ 4 ในสังกัดกองงานระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสารสนเทศ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท สำหรับวุฒิ ป.ตรี (หากมีประสบการณ์ 17,830 บาท) และ 18,900 บาท สำหรับ ป.โท (คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม)  2. วิทยากร ระดับ 4 แผนกควบคุมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ กองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสารสนเทศ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท สำหรับวุฒิ ป.ตรี (หากมีประสบการณ์ 17,830 บาท) และ 18,900 บาท สำหรับ ป.โท (คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม)  เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.exat.co.th ภายในวันที่ 27 มี.ค.-10 […]

(งานรัฐวิสาหกิจ สมัครออนไลน์)การทางพิเศษฯ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-5เม.ย.60

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4 สังกัดฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ คุณวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000 บาท (หากมีประสบการณ์ 16,830 บาท) เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.exat.co.th หัวข้อ "สมัครงาน" ภายในวันที่ 23 มี.ค.-5 เม.ย.60 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม       

(งานรัฐวิสาหกิจ)การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ปวส.บัดนี้-28ก.พ.60

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานตำแหน่ง ช่างระดับ 3 แผนกสำรวจและรังวัด กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน อัตราเงินเดือน 12,690 บาท คุณสมบัติ – สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวส. สาขาวิชาสำรวจ – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร – ผู้สมัครเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43) – ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี จำหน่ายใบสมัครชุดละ 100 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ระหว่างเวลา 8.30 น.-15.00 น. และสมัครด้วยตนเองเวลา 8.30-16.30 น. ที่กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1 อาคาร 1 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน […]

(สมัครออนไลน์)การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-10ม.ค.60

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) รับสมัครลูกจ้างตำแหน่ง พนักงานการเงิน/พนักงานตรวจสอบ อัตราค่าจ้างวันละ 576.92 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – ป.ตรี ทางด้านการเงิน หรือบัญชี หรือเศรษฐศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านดังกล่าวนี้ – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร – เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43) – ไม่เคยได้รับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.exat.co.th หัวข้อ "สมัครงาน" ภายในวันที่ 26 ธ.ค.59-10 ม.ค.60 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็มและคู่มือการสมัคร 

(ด่วน!สมัครออนไลน์)การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ป.โท บัดนี้-29ธ.ค.59

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) รับสมัครพนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ 4 แผนกวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายนโยบายและแผน 1 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.exat.co.th หัวข้อ "สมัครงาน" ภายในวันที่ 16-29 ธ.ค.59 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (รายละเอียดด้านล่างเป็นเพียงรายละเอียดบางส่วน)  

(ด่วน!)การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ปวส. บัดนี้-28ธ.ค.59

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานตำแหน่ง ช่าง ระดับ 3 แผนกสำรวจและรังวัด กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน คุณสมบัติเฉพาะ – ปวส.สาขาวิชาสำรวจ – อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร – หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43) – ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาให้ถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1 อาคาร 1 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ บัดนี้-28 ธ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2579 0045 และ 0 2940 1153 […]

(งานรัฐวิสาหกิจ สมัครทางอินเทอร์เน็ต) กทพ.รับสมัครงานวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 28ก.ค.-10ส.ค.59

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) รับสมัครลูกจ้างตำแหน่ง พนักงานธุรการ (บัญชีกลาง) วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. เปิดรับสมัคร 28 ก.ค.-10 ส.ค.59 ทางเว็บไซต์ www.exat.co.th รายละเอียดดังนี้ หากไฟล์เอกสารในหน้าเพจนี้ไม่ชัด คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ  

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงาน 10 อัตรา (บัดนี้ – 28 ต.ค.56)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 10 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 28 ตุลาคม 2556 ชื่อตำแหน่ง พนักงานจัดการจราจร ระดับ 3 จำนวน 10 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร เพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ (มีวุฒิ ปวท ปวส.) ทุกสาขา สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสมัคร อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายจราจรทางบก เป็นผู้มีบุคลิกดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ สมัครงาน ได้ทางเว็บไซต์ตลอด 24 ชม. ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2556 […]

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ (บัดนี้ – 16 ส.ค.56)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานราชการลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ (บัดนี้ – 16 ส.ค.56)   การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานราชการ ลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ โดยมีรายละเอียดสำหรับท่านที่สนใจดังนี้ พนักงานธุรการ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร ระดับการศึกษา ปวช. ปวท. ปวส. ทางด้านพณิชยการ บริหารธุรกิจ **ผู้สมัครเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)   สมัครงานราชการทางออนไลน์ตลอด 24 ช.ม ทาง http://recruit.exat.co.th/rcs/ << คลิกเพื่อสมัครงาน ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 100 บาท ชำระผ่านเคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย , ธ.ทหารไทย ธ.ซีไอเอ็มบี และ ธ.ธนชาต   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 30 สิงหาคม 2556 ทาง http:///www.exat.co.th […]

1 3 4