การทางพิเศษฯ รับสมัครบรรจุพนักงานบริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 27ก.พ.-13มี.ค.66

Advertisement Advertisement Advertisement   การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไประดับ 4 แผนกบริหารจัดการความรู้ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี ด้านการจัดการการความรู้ การจัดการวัฒนธรรม วัฒนธรรมศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาศาสตร์หรือภาษาต่างประเทศ สารสนเทศศาสตร์ – อายุไม่เกิน 30 ปี – มีผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC, TOEFL, PSU-TEP, IELTS, CU-TEP, TU-GET ไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 27ก.พ.-13มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

การทางพิเศษฯ รับสมัครบรรจุวิศวกรแผนกทดสอบ วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.โท บัดนี้-9มี.ค.66

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4 แผนกทดสอบ ควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน กองวิจัยและพัฒนา 1 อัตรา – วุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ หรือนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ หรือหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาดังกล่าว – อายุไม่เกิน 30 ปี – มีผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC, TOEFL, PSU-TEP, IELTS, CU-TEP, TU-GET ไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร – หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ – หากมีประสบการณ์และมีความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนา Mobile Application บนโทรศัพท์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – หากมีประสบการณ์และมีความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น โปรแกรมทางสถิติ, พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในภาษาต่าง ๆ เช่น C/C#/C++, Java, Javascript, SQL, PHP, Python ฯลฯ […]

ครม.เห็นชอบ ขึ้นเงินเดือนรองผู้ว่าการทางฯ เป็น142,830บาท

7 กุมภาพันธ์ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอการปรับปรุงโครงสร้างอัตราเงินเดือนของ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยขยายเพดานอัตราเงินเดือนขั้นสูงเฉพาะระดับตำแหน่งที่เกินกว่า 113,520 บาท ตามที่คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครรส.) และสำนักงาน ก.พ. ให้ความเห็นชอบแล้ว ดังนี้ ผู้อำนวยการกอง จากอัตราเดิม 99,970 เป็น 120,270 บาท ผู้อำนวยการฝ่าย จากเดิม 108,810 เป็น 133,770 บาท ผู้ช่วยผู้ว่าการ จากเดิม 111,160 เป็น 138,270 รองผู้ว่าการ จากเดิม 113,520 เป็น 142,830 บาท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมเสนอเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างอัตราเงินเดือนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ระดับ 8 – 11 เพื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เนื่องจากโครงสร้างอัตราเงินเดือนปัจจุบันเป็นโครงสร้างที่ใช้มานานมากกว่า 10 ปี โดยไม่ได้มีการปรับขยาย รวมทั้งภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นด้วย และเมื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนของภาคแรงงานอุตสาหกรรม […]

การทางพิเศษฯ รับสมัครวิทยากร ระดับ 4 วุฒิ ป.ตรี มีผลTOEIC บัดนี้-3ม.ค.66

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ 4 แผนกบริหารงานวิจัยและพัฒนา กองวิจัยและพัฒนา 1 อัตรา – สำเร็จการศึกษา ป.ตรี วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านบริหารจัดการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ด้านธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม หรือด้านนวัตกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง – อัตราเงินเดือนตามวุฒิแรกบรรจุในระดับปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830 บาท หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องหลังจากสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี จะได้รับพิจารณาอัตราเงินเดือนเพิ่มตามประสบการณ์การทำงาน แต่พิจารณาให้ไม่เกิน 3 ปี โดยบรรจุ ในอัตราเงินเดือนไม่เกิน 20,030 บาท ทั้งนี้ ประสบการณ์ที่นำมาพิจารณาจะนำระยะเวลาที่ทำงาน ในแต่ละหน่วยงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี มารวมกัน เศษของปีตัดทิ้ง – อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร – มีความรู้ด้านการออกแบบและเพิ่มมูลค่าเชิงนวัตกรรม – มีความรู้ความเข้าใจในการนำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนองค์กร – มีความรู้ด้านกระบวนการจัดการและการสร้างนวัตกรรม – มีผลสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ […]

กทพ. ขอให้ลบด่วน ภาพต้อนรับ “APEC 2022” หลังมีการตัดต่อ ข้อความอันเป็นเท็จ

ภายหลังที่ ทาง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. ได้ออกมาชี้แจง ถึงกรณีที่มีการแชร์ภาพต้อนรับการประชุม “APEC 2022” ที่ติดตั้งบนทางด่วน โดยมีข้อความ welcome to APEC 2022 ตัวอักษรตัว e ตรงคำว่า welcome ตกหล่นนอกจากคำผิดแล้ว ยังบอกด้วยว่า ภาพธงด้านล่างยังเป็นของการประชุม G20 ที่อินโดนีเซียอีกด้วย ทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานที่ไม่รอบคอบ ซึ่งทาง กทพ. ได้ดำเนินการแก้ไขข้อความที่ตกหล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับขออภัยที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอีก ล่าสุด ทางเพจ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ออกมาเผยแพร่ข้อมูล จากทางฝ่ายกฎหมาย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยมีข้อความว่า “ให้ผู้กระทำการดังกล่าว ลบภาพและข้อความอันเป็นเท็จ ภายใน 24 ชั่วโมง หากยังเพิกเฉย การทางพิเศษฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป” ภายหลังที่มีผู้นำภาพป้ายข้อความต้อนรับผู้นำ เอเปค โดยมีข้อความอันเป็นเท็จมาเผยแพร่ และแชร์ต่อๆ กัน พร้อมกับโพสต์ภาพ ใบประกาศจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยมีข้อความดังนี้ […]

การทางพิเศษฯ แจงเก็บค่ารักษา Easy Pass 25 บาท/เดือน เริ่มปีหน้า

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวว่า กทพ.จะเรียกเก็บเงินค่ารักษาบัญชีบัตร Easy Pass จำนวน 25 บาท ต่อเดือน ในสิ้นเดือนตุลาคม 2565 นี้ว่า เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน ข้อเท็จจริงคือ กทพ.จะเรียกเก็บค่ารักษาบัญชีเฉพาะผู้ใช้บัตร Easy Pass ที่ไม่ได้ใช้งาน หรือไม่มีการเคลื่อนไหว-เติมเงินเท่านั้น ไม่ได้เรียกเก็บกับผู้ใช้ Easy Pass ทั่วไป และจะเริ่มเก็บค่ารักษาบัญชีจากผู้ใช้บัตร Easy Pass ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ภายใน 1 ปี ในเดือนตุลาคม 2566 เนื่องจากการให้บริการบัตร Easy Pass กทพ.ต้องจัดหาตัวอุปกรณ์บัตร OBU และบัตรสมาร์ทการ์ดให้ โดย กทพ.ได้ให้ผู้ใช้ทางพิเศษใช้บริการฟรี เพียงแต่ต้องเติมเงินค่าผ่านทางในบัตร ซึ่ง กทพ.ต้องมีการบริหารจัดการในทุกบัญชี ดังนั้น ผู้ใช้บริการควรต้องใช้บริการตามวัตถุประสงค์ที่ขอสมัครไว้ และหากผู้ใช้บริการมีความจำเป็นที่จะไม่ใช้บัตร Easy Pass อาทิ ไปทำงานต่างประเทศ หรือเหตุอื่นๆ ก็สามารถติดต่อ กทพ. เพื่อขอยกเลิกการใช้งาน […]

มีผลแล้ว! กำหนดความเร็วบนทางด่วน ขับได้ไม่เกิน100 กม./ชม. ฝ่าฝืนมีโทษปรับ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เผยกฎกระทรวงกำหนดความเร็วในทางพิเศษ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ครอบคลุมรถทุกชนิด ได้แก่ รถยนต์ 4 ล้อ, รถบรรทุก และรถโรงเรียน-รับส่งนักเรียน ที่ใช้ทางด่วนทั้งทางยกระดับและระดับดิน ดังนี้ ความเร็วบนทางด่วน “ทางยกระดับ” รถยนต์ 4 ล้อ ขับได้ไม่เกิน 100 กม./ชม. รถบรรทุก (>2.2 ตัน) และ รถโดยสาร (>15 คน) ไม่เกิน 80 กม./ชม. รถโรงเรียน-รับส่งนักเรียน ไม่เกิน 80 กม./ชม. กำหนดความเร็ว “ระดับดิน” รถยนต์ 4 ล้อ ขับได้ไม่เกิน 110 กม./ชม. รถบรรทุก (>2.2 ตัน) และ รถโดยสาร (>15 คน) ไม่เกิน 90 กม./ชม. […]

การทางพิเศษฯ รับสมัครวิทยากรแผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร วุฒิ ป.ตรี

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ 4 แผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร กองวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา – สำเร็จการศึกษาวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาดังกล่าว โดยได้รับอัตราเงินเดือนตามวุฒิแรกบรรจุในระดับปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หากมีประสบการณ์การทำงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม หลังจากสำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรี จะได้รับการพิจารณาอัตราเงินเดือนเพิ่มตามประสบการณ์ แต่พิจารณาให้ไม่เกิน 3 ปี โดยบรรจุในอัตราเงินเดือนไม่เกิน 17,830 บาท ทั้งนี้ประสบการณ์การทำงานที่นำมาพิจารณา จะนำระยะเวลาที่ได้ทำงานในแต่ละหน่วยงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี มารวมกัน เศษของปีปัดทิ้ง – อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร – มีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ PSU-GET หรือ CU-TEP หรือ TU-GET (สามารถนำมายื่นเพิ่มได้จนถึงก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์) – […]

การทางพิเศษฯ รับสมัคร พนง.ด้านบริหารความเสี่ยง วุฒิ ป.ตรี/ปโท มีผลTOEIC บัดนี้-30มี.ค.65

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งวิทยากร ระดับ 4 แผนกพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 17-30 มีนาคม 2565 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ 4 แผนกพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตำแหน่ง วิทยากร ระดับ 4 แผนกพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง กองบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน 1 อัตรา 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก – สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารความเสี่ยง สถิติ สถิติประยุกต์ เศรษฐศาสตร์ เชิงปริมาณ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ บริหารจัดการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม การเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ วิศวกรรม (วิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล (ได้รับอัตราเงินเดือน 15,000 บาท หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องหลังจากสำเร็จ การศึกษาวุฒิปริญญาตรีจะพิจารณาให้เงินเพิ่มตามประสบการณ์ดังกล่าวแต่ไม่เกิน 4 ปี โดยบรรจุในอัตราเงินเดือน ไม่เกิน […]

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง วิทยากร ระดับ 4

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน เงินเดือน 18,900 ขึ้นไป สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มกราคม 2565 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ททท.) มีความประสงค์ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง วิทยากร ระดับ 4 แผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร กองวิจัยและพัฒนา 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก สําเร็จการศึกษาวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาดังกล่าว โดยได้รับอัตราเงินเดือน ตามวุฒิแรกบรรจุในระดับปริญญาโท ได้รับอัตราเงินเดือน 18900 บาท หากมีประสบการณ์การทำงาน ด้านพัฒนาโปรแกรมหรือดูแลระบบคอมพิวเตอร์ หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะได้รับ การพิจารณาอัตราเงินเดือนเพิ่มตามประสบการณ์ แต่พิจารณาให้ไม่เกิน 5 ปี โดยบรรจุในอัตราเงินเดือน ไม่เกิน 22580 บาท ทั้งนี้ประสบการณ์การทำงานที่นำมาพิจารณา จะนำระยะเวลาที่ได้ทำงานในแต่ละ หน่วยงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ปี มารวมกัน เศษของปีปัดทิ้ง การสมัคร เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 21 มกราคม […]

1 2 5