กทพ. ขอให้ลบด่วน ภาพต้อนรับ “APEC 2022” หลังมีการตัดต่อ ข้อความอันเป็นเท็จ

Advertisement ภายหลังที่ ทาง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. ได้ออกมาชี้แจง ถึงกรณีที่มีการแชร์ภาพต้อนรับการประชุม “APEC 2022” ที่ติดตั้งบนทางด่วน โดยมีข้อความ welcome to APEC 2022 ตัวอักษรตัว e ตรงคำว่า welcome ตกหล่นนอกจากคำผิดแล้ว ยังบอกด้วยว่า ภาพธงด้านล่างยังเป็นของการประชุม G20 ที่อินโดนีเซียอีกด้วย ทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานที่ไม่รอบคอบ Advertisement ซึ่งทาง กทพ. ได้ดำเนินการแก้ไขข้อความที่ตกหล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับขออภัยที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอีก ล่าสุด ทางเพจ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ออกมาเผยแพร่ข้อมูล จากทางฝ่ายกฎหมาย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยมีข้อความว่า “ให้ผู้กระทำการดังกล่าว ลบภาพและข้อความอันเป็นเท็จ ภายใน 24 ชั่วโมง หากยังเพิกเฉย การทางพิเศษฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป” ภายหลังที่มีผู้นำภาพป้ายข้อความต้อนรับผู้นำ เอเปค โดยมีข้อความอันเป็นเท็จมาเผยแพร่ และแชร์ต่อๆ กัน พร้อมกับโพสต์ภาพ ใบประกาศจาก […]

การทางพิเศษฯ แจงเก็บค่ารักษา Easy Pass 25 บาท/เดือน เริ่มปีหน้า

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวว่า กทพ.จะเรียกเก็บเงินค่ารักษาบัญชีบัตร Easy Pass จำนวน 25 บาท ต่อเดือน ในสิ้นเดือนตุลาคม 2565 นี้ว่า เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน ข้อเท็จจริงคือ กทพ.จะเรียกเก็บค่ารักษาบัญชีเฉพาะผู้ใช้บัตร Easy Pass ที่ไม่ได้ใช้งาน หรือไม่มีการเคลื่อนไหว-เติมเงินเท่านั้น ไม่ได้เรียกเก็บกับผู้ใช้ Easy Pass ทั่วไป และจะเริ่มเก็บค่ารักษาบัญชีจากผู้ใช้บัตร Easy Pass ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ภายใน 1 ปี ในเดือนตุลาคม 2566 เนื่องจากการให้บริการบัตร Easy Pass กทพ.ต้องจัดหาตัวอุปกรณ์บัตร OBU และบัตรสมาร์ทการ์ดให้ โดย กทพ.ได้ให้ผู้ใช้ทางพิเศษใช้บริการฟรี เพียงแต่ต้องเติมเงินค่าผ่านทางในบัตร ซึ่ง กทพ.ต้องมีการบริหารจัดการในทุกบัญชี ดังนั้น ผู้ใช้บริการควรต้องใช้บริการตามวัตถุประสงค์ที่ขอสมัครไว้ และหากผู้ใช้บริการมีความจำเป็นที่จะไม่ใช้บัตร Easy Pass อาทิ ไปทำงานต่างประเทศ หรือเหตุอื่นๆ ก็สามารถติดต่อ กทพ. เพื่อขอยกเลิกการใช้งาน […]

มีผลแล้ว! กำหนดความเร็วบนทางด่วน ขับได้ไม่เกิน100 กม./ชม. ฝ่าฝืนมีโทษปรับ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เผยกฎกระทรวงกำหนดความเร็วในทางพิเศษ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ครอบคลุมรถทุกชนิด ได้แก่ รถยนต์ 4 ล้อ, รถบรรทุก และรถโรงเรียน-รับส่งนักเรียน ที่ใช้ทางด่วนทั้งทางยกระดับและระดับดิน ดังนี้ ความเร็วบนทางด่วน “ทางยกระดับ” รถยนต์ 4 ล้อ ขับได้ไม่เกิน 100 กม./ชม. รถบรรทุก (>2.2 ตัน) และ รถโดยสาร (>15 คน) ไม่เกิน 80 กม./ชม. รถโรงเรียน-รับส่งนักเรียน ไม่เกิน 80 กม./ชม. กำหนดความเร็ว “ระดับดิน” รถยนต์ 4 ล้อ ขับได้ไม่เกิน 110 กม./ชม. รถบรรทุก (>2.2 ตัน) และ รถโดยสาร (>15 คน) ไม่เกิน 90 กม./ชม. […]

การทางพิเศษฯ รับสมัครวิทยากรแผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร วุฒิ ป.ตรี

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ 4 แผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร กองวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา – สำเร็จการศึกษาวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาดังกล่าว โดยได้รับอัตราเงินเดือนตามวุฒิแรกบรรจุในระดับปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หากมีประสบการณ์การทำงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม หลังจากสำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรี จะได้รับการพิจารณาอัตราเงินเดือนเพิ่มตามประสบการณ์ แต่พิจารณาให้ไม่เกิน 3 ปี โดยบรรจุในอัตราเงินเดือนไม่เกิน 17,830 บาท ทั้งนี้ประสบการณ์การทำงานที่นำมาพิจารณา จะนำระยะเวลาที่ได้ทำงานในแต่ละหน่วยงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี มารวมกัน เศษของปีปัดทิ้ง – อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร – มีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ PSU-GET หรือ CU-TEP หรือ TU-GET (สามารถนำมายื่นเพิ่มได้จนถึงก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์) – […]

การทางพิเศษฯ รับสมัคร พนง.ด้านบริหารความเสี่ยง วุฒิ ป.ตรี/ปโท มีผลTOEIC บัดนี้-30มี.ค.65

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งวิทยากร ระดับ 4 แผนกพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 17-30 มีนาคม 2565 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ 4 แผนกพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตำแหน่ง วิทยากร ระดับ 4 แผนกพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง กองบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน 1 อัตรา 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก – สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารความเสี่ยง สถิติ สถิติประยุกต์ เศรษฐศาสตร์ เชิงปริมาณ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ บริหารจัดการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม การเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ วิศวกรรม (วิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล (ได้รับอัตราเงินเดือน 15,000 บาท หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องหลังจากสำเร็จ การศึกษาวุฒิปริญญาตรีจะพิจารณาให้เงินเพิ่มตามประสบการณ์ดังกล่าวแต่ไม่เกิน 4 ปี โดยบรรจุในอัตราเงินเดือน ไม่เกิน […]

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง วิทยากร ระดับ 4

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน เงินเดือน 18,900 ขึ้นไป สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มกราคม 2565 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ททท.) มีความประสงค์ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง วิทยากร ระดับ 4 แผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร กองวิจัยและพัฒนา 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก สําเร็จการศึกษาวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาดังกล่าว โดยได้รับอัตราเงินเดือน ตามวุฒิแรกบรรจุในระดับปริญญาโท ได้รับอัตราเงินเดือน 18900 บาท หากมีประสบการณ์การทำงาน ด้านพัฒนาโปรแกรมหรือดูแลระบบคอมพิวเตอร์ หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะได้รับ การพิจารณาอัตราเงินเดือนเพิ่มตามประสบการณ์ แต่พิจารณาให้ไม่เกิน 5 ปี โดยบรรจุในอัตราเงินเดือน ไม่เกิน 22580 บาท ทั้งนี้ประสบการณ์การทำงานที่นำมาพิจารณา จะนำระยะเวลาที่ได้ทำงานในแต่ละ หน่วยงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ปี มารวมกัน เศษของปีปัดทิ้ง การสมัคร เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 21 มกราคม […]

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน บัดนี้-24ธ.ค.64

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งวิทยากร ระดับ 4 แผนกควบคุมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 13-24 ธันวาคม 2564 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ 4 แผนกควบคุมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ กองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสารสนเทศ ตำแหน่ง วิทยากร ระดับ 4 แผนกควบคุมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ กองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสารสนเทศ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการโดยมีขั้นตอนดังนี้ วิธีการสมัคร (อ่านคู่มือการลงทะเบียนผู้สมัครก่อนสมัคร) (1) เข้าไปที่เว็บไซต์ www.exat.co.th หัวข้อ “สมัครงาน สมัครงานทางระบบ อินเตอร์เน็ต (2) ลงทะเบียนผู้สมัครงาน (ลงทะเบียนครั้งเดียวสามารถแก้ไขปรับปรุงข้อมูลและ นำข้อมูลไปใช้สมัครตำแหน่งอื่นๆ […]

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งช่าง ระดับ 3

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งช่าง ระดับ 3 ตั้งแต่วันที่ 16-30 กันยายน 2564 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรับสมัครพนักงานตำแหน่ง ช่าง ระดับ 3 แผนกสำรวจและรังวัด กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตำแหน่ง ช่าง ระดับ 3 แผนกสำรวจและรังวัด กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ช่าง 3 สร.กจก.ฝกส.) วุฒิ ปวส. สาขาวิชาการสำรวจ เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://e-services.exat.co.th:8080/recruit/ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 4