กอ.รมน. สรุปผลสอบ ส.ต.ท.หญิง ขอสมัครมาเอง แต่ไม่มีผลงาน จึงยกเลิกช่วยราชการ

Advertisement (1 กันยายน) พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ชี้แจงกรณี ส.ต.ท.หญิงทำร้ายอดีตทหารหญิงรับใช้ เมื่อ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยในรายละเอียดระบุว่า ส.ต.ท.หญิง คนดังกล่าว เป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการอยู่กับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) นั้น ทาง กอ.รมน.ภาค 4 สน. จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง ต่อกรณีดังกล่าว ซึ่งผลการสอบสวนในข้อเท็จจริงมีรายละเอียดดังนี้ Advertisement ส.ต.ท.หญิงคนที่ถูกระบุในข่าว คือ ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม เป็นกำลังพลที่มาปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการที่ กอ.รมน.ภาค 4 สน. สังกัด สำนักอำนวยการข่าวกรอง กอ.รมน.ภาค 4 สน. ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งเจ้าตัวทำเรื่องสมัครขอมาช่วยราชการกับสำนักอำนวยการข่าวกรองกอ.รมน.ภาค 4 สน. โดยหน่วยได้พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม จึงได้ดำเนินการขออนุมัติบรรจุไปตามขั้นตอนงานด้านกำลังพล […]

กอ.รมน.รับสมัครสอบบรรจุนายสิบ ตำแหน่งเสมียน บัดนี้-7มี.ค.65

    สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มีนาคม 2565 สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่งเสมียน (ชกท. 710) สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก 3 อัตรา คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบคัดเลือก 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป สำหรับผู้ที่มี คุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุ ตามคุณวุฒิที่ตนเองมีอยู่ไม่ได้ 2. เป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน (ชาย) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับตามปี พ.ศ.) ทั้งนี้ งดรับสมัครนายสิบกองหนุน ที่มียศ จ่าสิบตรี ถึง จ่าสิบเอก กลับเข้ารับราชการในกองทัพบก และงดรับผู้สมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิดในปี พ.ศ. 2544 […]

กอ.รมน.รับสมัครพนักงานวุฒิ ม.6/ปวช.สมัครออนไลน์16-23ก.พ.65

  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 1 ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ 18 ตำแหน่ง เงินเดือน 10430 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 2. มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 2 ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี 16 ตำแหน่ง เงินเดือน : 11280 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาทางการบัญชี หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน 2. มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 3 ตำแหน่ง : ช่างศิลป์ 1 ตำแหน่ง เงินเดือน : 11280 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ […]

กอ.รมน. หนุนรัฐแก้หนี้นอกระบบ จ่อรับแรงงานเข้าไทย เสริมมั่นคงเศรษฐกิจ

กอ.รมน. หนุนนโยบายรัฐบาล แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ เตรียมรับแรงงานต่างด้าวเข้าไทย เสริมความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ ขณะที่ call center 1374 พร้อมบริการประชาชน รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชม. ไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อวันที่ 4 ก.พ.65 ร.อ.หญิง กัญญ์ณณัฐ พรนิพัทธ์กุล ผู้ช่วยโฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน. ประธานประชุมสรุปสถานการณ์ประจำวันผ่านระบบออนไลน์กับหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ได้กล่าวขอบคุณทุกส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อความมั่นคงและปลอดภัยของประชาชน โดย เลขาฯกอ.รมน. ได้เน้นย้ำในข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะโครงการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ ที่รัฐบาลมีแผนดำเนินการในปีนี้ ให้ กอ.รมน.จังหวัด ร่วมลงพื้นที่สำรวจปัญหา ประชุมติดตามสถานการณ์ เพื่อปรับแก้และนำหนี้เข้าสู่ระบบ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ขณะที่ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในประเทศของรัฐบาล ทั้งกระบวนการนำเข้าเพื่อจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ที่นำร่องกลุ่มแรกใน จ.สระแก้ว เมื่อ 1 ก.พ.65 ที่ผ่านมา และการผ่อนผันขยายเวลาทำงานในประเทศให้กับแรงงานต่างด้าวเดิมที่ลงทะเบียนอยู่ในระบบถึง 13 […]

1 2