(54อัตรา)กอร.มน.รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8-14มิ.ย.60

Advertisement   Advertisement Advertisement กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช. ผู้สนใจสมัคร โปรดอ่านรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็มให้ครบถ้วน ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.isocthai.go.th และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารรื่นฤดี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 8-14 มิ.ย.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม 16 หน้า