กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ ป.ตรี บัดนี้-26มิ.ย.65

Advertisement Advertisement   ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ วุฒิ ป.ตรีหรือวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ อายุระหว่าง 20 – 45 ปี หากเป็นเพศชายต้องได้รับการยกเว้นหรือพ้นภาระทางทหารแล้ว Advertisement ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ทาง E-mail : [email protected] บัดนี้-26มิ.ย.65 การสอบคัดเลือก โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 30มิ.ย.65 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 13 A กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 659 728 , 081 934 0906 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))