กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครนักสื่อสารมวลชน วุฒิ ป.ตรี

Advertisement Advertisement   กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน Advertisement มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถพูดและเขียน รวมถึงใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาได้ วุฒิ ป.ตรีทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ภายในหรือ ต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ กองสารนิเทศ อาคาร 5 ชั้น 12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร 02 205 1005 บัดนี้-25พ.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))