กองยุทธศาสตร์และแผนงาน รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 14-17 พ.ค.64

Advertisement Advertisement   กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา  ตั้งแต่วันที่ 14-17 พฤษภาคม 2564 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งที่รับสมัคร Advertisement 1. ช่วยปฏิบัติงานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 1 อัตรา 2. ช่วยปฏิบัติงานขับเคลื่อนมาตรการ กลไก และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 1 อัตรา การรับสมัคร ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] พร้อมแนบไฟล์หลักฐาน การสมัคร ระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))