(77อัตรา)กองพลทหารราบที่4 รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน รับราชการเป็นนายทหารประทวน วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช.19-21มิ.ย.60

Advertisement     กองพลทหารราบที่ 4 รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวนโครงการหน่วยจัดตั้งใหม่ ประจำปี 2560 จำนวน 77 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง พลขับรถ จำนวน 35 อัตรา 2. ตำแหน่ง เสมียน จำนวน 20 อัตรา 3. ตำแหน่ง พลสูทกรรม จำนวน 8 อัตรา 4. ตำแหน่ง ช่างวิทยุ จำนวน 4 อัตรา 5. ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ จำนวน 4 อัตรา 6. ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ จำนวน 2 อัตรา 7. ตำแหน่ง ช่างยานยนต์สายพาน จำนวน 1 อัตรา […]