กองบิน 3 รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา 1-5 พ.ย.64

Advertisement Advertisement   กองบิน 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤษจิกายน 2564 คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวช. Advertisement 2. ช่างไม้ กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 3. ช่างเขียนแบบ กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 4. ช่างโลหะ กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 5. พนักงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 6. […]

กองบิน 3 รับสมัครพนักงานราชการ 16 อัตรา 5-9 ก.ค.64

  กองบิน 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ 1. ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง กลุ่มงานเทคนิค (ปฏิบัติงานที่ อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว) 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 2. ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น กลุ่มงานเทคนิค (ปฏิบัติงานที่ อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว) 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 3. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ กลุ่มงานเทคนิค (ปฏิบัติงานที่ อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว) 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 4. ช่างไฟฟ้า กลุ่มงานเทคนิค (ปฏิบัติงานที่ อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว) […]