กองบิน2 กองทัพอากาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 1-9ส.ค.61

Advertisement   Advertisement   Advertisement กองบิน 2 ลพบุรี กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท เงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท วุฒิ ม.3/ม.6 เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีด และหากเป็นผู้มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 2 ภายในวันที่ 1-9 ส.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3648 6380 ต่อ 5 0242, 5 0243 และ 5 0245 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กองทัพอากาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 บัดนี้-25เม.ย.61

    กองทัพอากาศ โดยกองบิน 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งลูกมือช่าง แผนกช่างโยธา กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี อัตราเงินเดือน 10,430 บาท 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. เพศชาย  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์  3. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 (ไม่สามารถใช้คุณวุฒิที่สูงกว่าหรือเทียบเท่ามาสมัครได้)  4. เป็นผู้พ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว (ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือจบ ร.ด.ปี 3) วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : แผนกกำลังพล กองบังคับการบิน 2 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ […]

กองบิน 2 รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช. 20-28มี.ค.60

  กองบิน 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างโยธา 1 อัตรา วุฒิ ปวช. เปิดรับสมัคร 20-28 มี.ค.60 ตามรายละเอียดในเอกสารด้านล่างนี้