กองบินตำรวจ รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.ตำแหน่งวิศวกรอากาศยาน

Advertisement Advertisement   กองบินตำรวจ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 21-25 มีนาคม 2565 กองบินตำรวจ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ สังกัด กองบินตำรวจ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร วิศวกรอากาศยาน (สบ 1) กลุ่มงานวิศวกรรมอากาศยาน กองบินตำรวจ 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี/ป.โท (ตำแหน่งเลขที่ 0105 31454 0385) Advertisement วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ อาคารสโมสรกองบินตำรวจ ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ วันที่ 21 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565 ในเวลาราชการ หากผู้ใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานธุรการและกำลังพล ฝ่ายอำนวยการ กองบินตำรวจ […]

กองบินตำรวจ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา

  กองบินตำรวจ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 ตุลาคม 2564 กองบินตำรวจ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ สังกัด กองบินตำรวจ พ.ศ.2564 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ช่างอากาศยาน (สบ 1) กลุ่มงานช่างอากาศยาน กองบินตำรวจ 2 ตำแหน่ง วุฒิ ป.โท (ตำแหน่งเลขที่ 0105 32443 0306 และ 0105 32443 0307) ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ อาคารสโมสรกองบินตำรวจ ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ หากผู้ใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานธุรการและกำลังพล ฝ่ายอำนวยการ กองบินตำรวจ ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน […]