กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 นครราชสีมา รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ม.6 เพศชาย สมัครด้วยตนเอง3-9ส.ค.66

Advertisement Advertisement   กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย) สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่งพนักงานบริการ บชร.2 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เป็นรายเดือน เดือนละ 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท Advertisement ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาวุฒิ ม.6 รับสมัครเฉพาะบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน (ชาย) มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี รับสมัคร 3-9 ส.ค.66 ในวันเวลาราชการ (08.30 – 15.30 นาฬิกา) ณ หอประชุม พ.ต.เจริญ จ้อยทรัพย์ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา หากหอประชุมฯ […]

กองบัญชาการช่วยรบที่2 รับสมัครสอบบรรจุนายสิบ 6อัตรา

  กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 (อัตราสิบเอก) เสมียน (ชกท.710) 2 อัตรา นายสิบคลัง (ชกท.551) 1 อัตรา พลขับรถ (ชกท.640) 2 อัตรา พนักงานวิทยุ (ชกท.o50) 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กลุ่มเสมียน ได้แก่ตำแหน่ง เสมียน, นายสินคลัง และพนักงานวิทยุ มีอายุตั้งแต่ 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป สามารถพิมพ์เอกสารตาม ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2563 และมีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ตำแหน่ง พลขับรถ มีอายุตั้งแต่ 22 ปี และไม่เกิน 30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น […]

กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา บัดนี้-22 มิ.ย.64

  กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 มิถุนายน 2564 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 2 อัตรา (ชาย) วุฒิ ม.3/ม.6 2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา (หญิง) วุฒิ ม.6 3. ตำแหน่ง พนักงานบริการสุขาภิบาล 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 4. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี  2 อัตรา วุฒิ ปวช. 5. ตำแหน่ง ช่างเสรรพาวุธ 1 อัตรา […]

error: