ศูนย์ไซเบอร์ทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรีขึ้นไป 11-17ม.ค.61

Advertisement   Advertisement   ศูนย์ไซเบอร์ทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  – นายทหารสัญญาบัตร 9 อัตรา : มีวุฒิการศึกษา ป.ตรีหรือสูงกว่า ไม่จำกัดสาขา แต่หากสำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นความเร่งด่วนลำดับแรก  – นายทหารประทวน 7 อัตรา : มีวุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือสูงกว่า Advertisement (คุณสมบัติอื่นๆ เพิิ่มเติม โปรดอ่านในเอกสารประกาศและเอกสารคู่มือ) สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 7 กองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ) ภายในวันที่ 11-17 ม.ค.61 ในวันและเวลาราชการ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม 0 2572 1747 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัคร  […]

กองกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 19-22และ25-27ธ.ค.60

    กรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท เงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท วุฒิ ม.3/ม.6 ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกลาง กรมกำลังพลทหาร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 19-22 และ 25-27 ธ.ค.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2572 1113 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานพระธรรมนูญทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.6-15ธ.ค.60

    สำนักงานพระธรรมนูญทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ สธน.ทหารจำนวน 1 อัตรา  คุณสมบัติเฉพาะ เพศชาย/หญิง สำเร็จการศึกษา ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ธุรการกำลังพล สำนักงานพระธรรมนูญทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ) อาคาร 4 ชั้น 8 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 6-15 ธ.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สนามใหญ่มาแล้ว! กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนสอบรับราชการ137อัตรา เปิดรับสมัคร20พ.ย.-1ธ.ค.60

    กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และพนักงานราชการ จัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 137 อัตรา   1.นายทหารสัญญาบัตร 7 อัตรา (ปริญญาตรี) 1. กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมโยธา (1) จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง) 2. กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมโยธา (2) จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง) 3. กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมโยธา (3) จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง) 4. กลุ่มตำแหน่งอาจารย์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา (ชาย) 5. กลุ่มตำแหน่งอาจารย์คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย) 6. กลุ่มตำแหน่งอาจารย์ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา […]

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนสอบเป็นพลอาสาสมัคร บัดนี้-2ต.ค.60

  กองพันทหารสารวัตร สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ เป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2561 รับจำนวน 28 อัตรา (ชาย) คุณสมบัติเบื้องต้น เพศชาย อายุ 22 – 30 ปี ความสูง 165 ขึ้นไป เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือ จบ รด.ปี 3  สมัครสอบด้วยตนเองที่ ชั้น 4 แผนกธุรการและกำลังพล อาคารสำนักกองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ รับสมัครสอบ วันที่ 1 ก.ย.60 ถึง วันที่ 2 ต.ค.60  (เวลา 09.00 – 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 572 1665 ข่าวจาก : armyinfoetc.blogspot.com, สารวัตรทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย    

สำนักยุทธโยธาทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส. บัดนี้-14ก.ค.60

  สำนักยุทธโยธาทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส. 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 4-14 ก.ค.60 ตามรายละเอียดด้านล่างนี้        

(68อัตรา สมัครออนไลน์)กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบรับราชการ27มี.ค.-7เม.ย.60

  กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 7 เมษายน 2560 1. ประเภท นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 18 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี) มีอายุ 18-35 ปี 1.1 กลุ่มตำแหน่งการเงิน(1) (ชาย) 2 อัตรา ป.ตรีการบัญชี การเงิน การเงินการธนาคาร 1.2 กลุ่มตำแหน่งการเงิน(2) 2 อัตรา ป.ตรีการบัญชี การเงิน การเงินการธนาคาร 1.3 กลุ่มตำแหน่งรัฐศาสตร์ 1 อัตรา ป.ตรีรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ 1.4 กลุ่มตำแหน่งนิติศาสตร์ 3 อัตรา ป.ตรีนิติศาสตร์และเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา 1.5 กลุ่มตำแหน่งภาษาไทย 1 อัตรา ป.ตรี สาขาภาษาไทย […]

สำนักงานพระธรรมนูญทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ

สำนักงานพระธรรมนูญทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกฎหมาย 3 อัตรา  คุณสมบัติเฉพาะ – เพศชาย/หญิง – สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ – มีความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ – สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพระธรรมนูญทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ) อาคาร 4 ชั้น 8 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 23-31 ม.ค.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2575 6327  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครงานวุฒิ ปวส. 25ม.ค.-2ก.พ.60

กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – เป็นเพศชาย  – สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  – มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่  – สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้  – ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง – วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบ  – เป็นผู้มีสัญชาติไทย  – มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร) และพ้นภาระทางทหาร  – เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความสุจริตใจ  – ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  – ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งออกตามความในมาตรา 41 แห่ง พระราชบัญญัติรับราชการทหาร […]

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปวช/ปวส บัดนี้-28ม.ค.60

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลพลเรือนบรรจุเป็นพนักงานราชการ เพศชาย วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 14-28 ม.ค.60 ณ แผนกธุรการและกำลังพล กองอำนวยการ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เลขที่ 64 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2691 9369  

1 2 3 4
error: