ลดดอกเบี้ย กยศ.ไม่เกิน 0.25% ต่อปี ไม่มีค่าปรับ ไม่ต้องมีผู้ค้ำ

Advertisement 28 มิถุนายน 2565 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ (ปช.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ …) พ.ศ. … เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกมธ.ฯ มีมติประเด็นเรื่องการคิดดอกเบี้ย เบี้ยปรับ และผู้ค้ำประกันใหม่อีกครั้ง ซึ่งกมธ.เสียงส่วนใหญ่โหวตให้คงมติตามเดิมที่มีมติไปแล้ว คือ อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปี โดยไม่มีเบี้ยปรับเงินเพิ่มในกรณีการผิดนัดชำระหนี้ และให้ยกเลิกภาระผู้ค้ำประกันทั้งหมด Advertisement พ.ต.อ.ทวี กล่าวต่อว่า ในการพิจารณาของคณะกมธ.ฯ ได้พิจารณามาตรา 24 ที่เป็นบทเฉพาะกาล มีสาระสรุปว่า พ.ร.บ.นี้มาใช้บังคับแก่ผู้กู้ยืมเงิน และผู้ค้ำประกันซึ่งกู้ยืมเงิน หรือค้ำประกันไว้แล้วก่อนวันที่พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ โดยให้ยกเว้นเงินเพิ่มให้กับผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันดังกล่าวด้วย การมีมติให้มีผลย้อนหลังอันเป็นประโยชน์ต่อผู้กู้ และผู้ค้ำประกันที่มีอยู่ก่อนวันที่พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ จะทำให้ผู้กู้จำนวนกว่า 2 ล้านคน ที่ผิดนัดชำระหนี้อยู่ในขณะนี้ ซึ่งมีดอกเบี้ย และเบี้ยปรับที่สูงมาก จะได้รับการช่วยเหลือและบรรเทาภาระ โดยให้เป็นการผ่อนชำระเพียงเงินต้น และดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปี […]

กยศ.รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ ป.ตรี บัดนี้-21เม.ย.65

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ตั้งแต่วันที่ 7- 21 เมษายน 2565 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายอำนวยการและพัสดุ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,750 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาการบัญชี/การเงิน หรือสาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 7- 21 เมษายน 2565 1 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ 2 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน (ไฟล์ PDF) ทาง E-mail: [email protected] ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน 2565 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกโปรดติดต่อสอบถามที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล […]

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนฯ ปริญญาตรี หลายสาขา สมัครตั้งแต่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2564 กองทุนฯ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 2 ปี มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ตั้งแต่วันที่  29 พฤศจิกายน –  8 ธันวาคม 2564 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  […]

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครพนักงานกองทุน 2 อัตรา

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครพนักงานกองทุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2564 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติเพิ่มเติม 1. มีประสบการณ์การทำงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 2 ปี 2. มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2564 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกโปรดติดต่อสอบถามที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. […]

กยศ. รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 15 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-28 พ.ค.64

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวกองทุนฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ 2 จำนวน 15 อัตรา ตำแหน่งที่รับสมัคร ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ 2 จํานวน 15 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา การรับสมัคร สมัครทาง E-mail  Download ใบสมัคร  ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน (ไฟล์ PDF) ทาง E-mail: [email protected] ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))