กองทุนสื่อปลอดภัยฯแจงแล้ว เหตุให้งบ4.8ล้าน รายการลายกนกฯ ชี้เนื้อหาน่าสนใจ

Advertisement กองทุนสื่อฯแจง กระบวนการพิจารณาทุนปี 64 เป็นไปด้วยความรอบคอบ ตามหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของกองทุน กรณีรายการ “ลายกนก” เห็นว่าเนื้อหารายการมีความน่าสนใจ เป็นรายการสารคดีท่องเที่ยวชุมชนด้วยเรื่องราวอิงประวัติศาสตร์ที่เชื่อว่าจะสามารถเข้าถึงผู้ชมจำนวนมาก เมื่อวันที่ 20 พ.ค.  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี ๒๕๖๔ และรายการ “ลายกนก ยกสยามสัญจร” ของบริษัทท็อปนิวส์ดิจิตัลมีเดีย จำกัด (ช่องท็อปนิวส์) ซึ่งได้การสนับสนุนงบประมาณ 4.8 ล้านบาทด้วย ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการพิจารณาที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากจุดประสงค์หลักของกองทุนฯ คือการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขณะที่สื่อท็อปนิวส์และพิธีกรในรายการดังกล่าว ถูกมองว่าไม่เป็นกลางและแสดงจุดยืนทางการเมืองอย่างชัดเจน กรณีดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากในสื่อสังคมออนไลน์ นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรรค์ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยความรัดกุม รอบคอบ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับคณะทำงาน 11 ชุด และคณะอนุกรรมการ 2  คณะ แต่ละคณะต่างก็มีเหตุผลสนับสนุนว่าทำไมควรได้หรือไม่ได้ กรณีโครงการลายกนก ยกสยามสัญจร มีการให้เหตุผลในการพิจารณาของคณะทำงานและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจน กล่าวคือ […]

(สมัครออนไลน์)กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-27พ.ค.60

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานกองทุนฯ 1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา – มีประสบการณ์ในการจัดทำแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์การ – มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสื่อสารมวลชน – มีทักษะและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อสื่อสารและทำงานประสานงานกับกลุ่มคนที่หลากหลายทั้งภายนอกและภายในองค์กร – จบการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ลูกจ้างบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา – มีประสบการณ์การทำงานด้านการประชุม บริการประชุม สารบรรณ การควบคุมครุภัณฑ์และพัสดุ – มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี – มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี – ฟัง พูด อ่าน เขียน และพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ระดับดีมาก – การศึกษาระดับ ป.ตรีขึ้นไป 3. ลูกจ้างบริหารงานทั่วไป (พัสดุ) 1 อัตรา – มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง […]