เช็กขั้นตอน ปชช.15-60ปี-ม.40 สมัครสมาชิก กอช. รับเงินสมทบ1,200บาท/ปี

Advertisement ผู้ประกันตน ม.40 เช็กขั้นตอน-เงื่อนไข การสมัครสมาชิกออมเงินกับ กอช. รับเงินสมทบสูงสุด 1,200 บาทต่อปี 26 กรกฎาคม 2564 กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 หรือประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15-60 ปี สมัครออมเงินหลังอายุ 60 ปี Advertisement เพียงออมขั้นต่ำ 50 บาท สูงสุดไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางการออมเงินที่มีความยืดหยุ่นสูง เนื่องจากไม่ได้บังคับว่าจะต้องออมทุกเดือนหรือทุกปี Advertisement คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิสมัครสมาชิก สัญชาติไทย อายุ 15-60 ปี ไม่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 (1) สามารถสมัครได้ ไม่เป็นข้าราชการ หรือสมาชิก กบข. ไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีอาชีพอิสระ ไม่มีนายจ้าง หรือไม่มีอาชีพ สำหรับตัวอย่างอาชีพที่จะสมัคร กอช.ได้ เช่น เกษตรกร […]