วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นนักเรียนพยาบาลปี2560

Advertisement วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 60 อัตรา เปิดรับสมัครบัดนี้-10 เม.ย.60 ทางเว็บไซต์ www.rtncn.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ Advertisement   Advertisement     คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารระเบียบการฉบับเต็ม 12 หน้า     

(30อัตรา)กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย/หญิงรับราชการ23 ม.ค.-16 ก.พ.60 

กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 30 อัตรา ปฏิบัตงานในกรุงเทพและชลบุรี รับสมัครทั้งชายและหญิง 23 ม.ค.-16 ก.พ.60  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร หรือติดต่อขอรับได้ที่สถานที่เปิดรับสมัคร ในวันและเวลาที่กำหนดเปิดรับสมัครตามเอกสารประกาศด้านล่างนี้ ขอบคุณที่มาของข่าวสารจาก : เพจข่าวรับสมัครงานราชการทหาร – Black Army                                          

(16อัตรา)กรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนวุฒิ ม.3/ปวช/ป.ตรี สอบรับราชการ

กรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค และกลุ่มงานบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 16 อัตรา 1. พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ 10 อัตรา 2. พนักงานบริการเชื้อเพลิง 2 อัตรา 3. พนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย) 1 อัตรา 4. พนักงานการเงินและการบัญชี 1 อัตรา 5. ช่างซ่อมครุภัณฑ์ 1 อัตรา 6. ครูฝึกอาชีพ 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อบ กรุงเทพฯ บัดนี้-20 ม.ค.60 ในวันราชหาร หรือดาวน์โหลดได้ที่ http://www.supply.navy.mi.th/ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 23-31 ม.ค.60 ในวันราชการ เวลา 9.00-11.30 น. […]

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย/หญิงเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

รับสมัครวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น ณ ค่ายเทวาพิทักษ์ ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร         ๑.๑ เพศชาย             ๑.๑.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา – มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด             ๑.๑.๒ เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องคดีอาญา โดยศาลได้พิจารณาคดีถึงที่สุดแล้วมีความผิดเว้นคดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิดโดยประมาท             ๑.๑.๓ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาใดๆ             ๑.๑.๔ ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี   […]

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือน เพศชาย อายุ ๑๘ – ๓๐ ปี วุฒิ ม.๓ เข้าเป็น อส.ทพ.นย.ทร. และให้บุคคลพลเรือน(หญิง) ที่สอบผ่านให้ยืนยันความสมัครใจอีกครั้ง  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร – วันที่ ๑๐ – ๑๒ ม.ค. ๖๐ สมัครที่ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี – วันที่ ๑๗ – ๒๐ ม.ค. ๖๐ สมัครที่ กองบังคับการ กองพันทหารราบที่ ๘ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ อ.เมือง จ.สงขลา

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองประจำการเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือปี2560

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2560 คุณสมบัติ 1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 2. เป็นชายโสด อายุ 18-20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค.2540 ถึง 31 ธ.ค.2542) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ จะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุนใน 1 พ.ค.60 หรือทหารกองหนุน สังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ 21-24 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค.2536 ถึง 31 ธ.ค.2539) 3. มัสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ การซื้อระเบียบการสมัคร 1. ด้วยตนเอง ตั้งแต่ 1 ธ.ค.59 – […]

ทัพเรือภาคที่ 3 รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช. บัดนี้-16ธ.ค.59

ทัพเรือภาคที่ 3 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างโครงสร้างเรือ ฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่ 3 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา คุณสมบัติ – ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันเปิดรับสมัคร – เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกกองทหารประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 แล้ว – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่า สำหรับผู้มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนด จะเรียกร้องขอสิทธิตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้ – มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสาขาตัวเรือเหล็ก โครงสร้างตัวเรือ ประกอบโครงสร้าง ซ่อมสร้างเรือเหล็กหรือโลหะอื่น ดัดแปลง รื้อ แก้ไข ประกอบและขยายแบบ ตัวเรือเหล็กหรือโลหะอื่น และอุปกรณ์ต่างๆ ของเรือ – ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล […]

กรมสารบรรณทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 28พ.ย.-9ธ.ค.59

กรมสารบรรณทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 1. พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานทำปก) 1 อัตรา แผนกจัดทำปก กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3/เทียบเท่า – อายุไม่เกิน 30 ปี – เพศชาย/หญิง – มีความรู้ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ราชการได้ดี 2. พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานบริการการพิมพ์) 2 อัตรา แผนกบริการการพิมพ์ กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3/เทียบเท่า – อายุไม่เกิน 30 ปี – เพศชาย/หญิง – มีความรู้ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ราชการได้ดี อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท รวมถึงได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท […]

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นอาสาทหารพรานนาวิกโยธิน 11-14,18-21ต.ค.59

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน 11-14 ต.ค.59 และ 18-21 ต.ค.59 รายละเอียดดังนี้

(48อัตรา)กองทัพเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการ ประจำปี2559 รับสมัคร15-22ส.ค.59

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนทั้งเพศชายและเพศหญิงเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๔๘ อัตรา กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทั้งเพศชายและเพศหญิงเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ ในระดับปริญญาตรี และระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน ๔๘ อัตรา โดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๕ ถึง ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ กรมกำลังพลทหารเรือ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ , ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ อาคารนันทสวัสดิการ ชั้น ๒ ถนนอิสรภาพ , กิจการห้องเย็น ฐานทัพเรือสัตหีบ และภัณฑุปกรณ์ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมกำลังพลทหารเรือ http://www.navy.mi.th/person หรือ โทร.๐ […]

1 5 6 7