กองทัพภาคที่ 4 รับสมัครบรรจุบรรณารักษ์ ป.ตรี บัดนี้-17มิ.ย.65

Advertisement Advertisement Advertisement   กองทัพภาคที่ 4 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ 1 อัตรา กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 (อัตราค่าตอบแทนเป็นราย เดือน ๆ ละ 18,000 บาท) ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ กำหนดการรับสมัคร บัดนี้-17มิ.ย.65 ในวัน และเวลาราชการ (ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา) ณ กองกำลังพลกองทัพภาคที่ 4 (ส่วนงานบรรจุฯ) อาคาร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))