กรมการท่องเที่ยว รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-20เม.ย.65

Advertisement   Advertisement   กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 เมษายน 2565 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน ณ กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มวิชาการและมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว 2 อัตรา คุณสมบัติ (1) เพศชาย หรือเพศหญิง อายุ 20 – 35 ปี (2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง (3) มีทักษะและความชำนาญในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint เป็นอย่างน้อย) ได้เป็นอย่างดี และไม่น้อยกว่าในระดับดี (4) […]