กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 5 รับสมัครพนักงานบริการ

Advertisement   กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 5 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กันยายน 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 5 สำนักงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ) 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาการบริหารธุรกิจ การบัญชี หรือสาขาอื่น ๆ ยื่นเอกสารสมัครทางไปรษณีย์ (ส่งกองจัดทำ งบประมาณเขตพื้นที่ 5 สำนักงบประมาณ เลขที่ 29/1 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000) หรือ email : [email protected] หรือนำส่งด้วยตนเอง ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว ชื่อ – นามสกุล เพศ ศาสนา อายุ […]