สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ รับสมัครลูกจ้าง55อัตรา 13-21ธ.ค.64

Advertisement Advertisement   Advertisement สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาหรือคัดเลือกเป็นลูกจ้าง พนักงานทั่วไป 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานบริการ 4 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานรับโทรศัพท์ 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์ 5 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาต ขับรถยนต์ตามกฎหมาย นายช่างเทคนิค 1 อัตรา 1) มีประสบการณ์ในการดูแลการซ่อมแซม บำรุงรักษา การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ ควบคุมอุปกรณ์สาธารณูปโภคที่ใช้สำหรับการประชุม การตรวจซ่อม และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี และ 2) ได้รับวุฒิ ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือทางช่าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชา นักจัดการงานทั่วไป 31 อัตรา […]

นักวิชาการ โต้เดือด แถลงการณ์กสม. แนะถ้าอยู่เพื่อปกป้องสิทธิคนไม่ได้ ก็ยุบทิ้งไปเถอะ

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล นักวิชาการคณะนิติศาสตร์ แนะ ถ้ากสม.อยู่เพื่อปกป้องสิทธิประชาชนไม่ได้ ก็ยุบทิ้งไปเถอะ รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล นักวิชาการคณะนิติศาสตร์ มช. เขียนข้อความทางเฟซบุ๊ก เผยแพร่แสดงความเห็น ควรยกเลิกคณะกรรมการสิทธิฯ จากกรณีแถลงการณ์เรื่องการชุมนุมทางการเมืองที่แสดงถึงความไม่เข้าใจ โดย ระบุว่า นี่คือเหตุผลที่ควรยกเลิกคณะกรรมการสิทธิฯ แถลงการณ์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 (ดูใน https://web.facebook.com/nhrct) คือหลักฐานอันชัดเจนว่าองค์กรดังกล่าวนี้ไม่ได้มีความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยแต่อย่างใด ข้อแรกซึ่งต้องประเด็นสำคัญที่สุดก็คือทาง กสม. เรียกร้องให้ผู้ชุมนุมใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธอย่าง “แท้จริง” ก่อนเรียกร้องให้ทางเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติการให้อยู่กรอบของกฎหมายและสอดคล้องกับหลักสากล ความเห็นลักษณะเช่นนี้ก็ไม่แตกต่างไปจากความเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายความมั่นคงที่เห็นว่าความรุนแรงมาจากผู้ชุมนุม จึงทำให้รัฐต้องใช้กำลังและอาวุธในการปราบปราม ขอโทษเถอะครับ อะไรทำให้ทาง กสม. เชื่อมั่นเจ้าหน้าที่รัฐขนาดนั้น การชุมนุมนับตั้งแต่ พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา หลายเหตุการณ์ที่เป็นไปอย่างสงบก็เผชิญกับการตอบโต้อย่างรุนแรงจากเจ้าหน้าที่รัฐบ่อยครั้ง ปัญหาที่ผู้ชุมนุมกำลังเผชิญอยู่ในสถานการณ์เฉพาะหน้าก็คือ การใช้กำลังและอาวุธอย่างเมามันโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของผู้คน หน้าที่ของ กสม. ควรต้องเป็นองค์กรที่ระแวดระวังต่ออำนาจของรัฐมิใช่หรือ หลายคนที่อยู่ในองค์กรนี้ก็มีประสบการณ์ในการทำงานมามิใช่น้อยก็ตระหนักกันถึงการใช้อำนาจรัฐแบบฉ้อฉลกันดี เหตุใดในห้วงเวลาปัจจุบันกลับตาลปัตรไปคนละทิศ ก่อนจะไปสู่การจัดเวที (ไม่แน่ใจว่าเวทีหัวข้ออะไร ใครจะเป็นคนเข้าร่วม และจะเป็นไปเพื่ออะไร) ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในขณะนี้ต่างหากเป็นสิ่งที่ กสม. […]