กศน.จ.บุรีรัมย์ เปิดสอบพนักงานราชการหลายตำแหน่ง (1 – 21 ก.ค. 2556)

Advertisement กศน.จ.บุรีรัมย์ เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,ครู กศน.  (1 – 21 ก.ค. 2556) Advertisement กศน.จ.บุรีรัมย์ เปิดสมัครงานราชการ พนักงานราชการ หลายตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ดังนี้ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงาน บริการ ปฏิบัติงานที่ สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ [highlight] ค่าตอบแทน 11,450 บาท ปวส. สาขาวิชาการธนาคารและธุรกิจการเงิน การบัญชี เทคนิคการตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร [/highlight] นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ปฏิบัติงานที่ สำนักงาน กศน. จ.บุรีรัมย์ [highlight] ค่าตอบแทน 15,960 บาท คุณวุฒิ ปริญญาตรี [/highlight] นักวิชาการพัสดุ กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่ สนง.กศน.จ.บุรีรัมย์ ค่าตอบแทน […]