กทม. “อุดฟัน-ถอนฟัน” ฟรี หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ 19-23 มิ.ย.นี้

Advertisement สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร แจ้งพิกัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการตรวจและให้คำแนะนำ ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ฟรี วอล์คอิน (Walk In) ลงทะเบียนหน้างานเพียงแค่แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้ Advertisement 19 มิถุนายน 2567 เขตสาทร เวลา 8.00-14.00 น. ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย (ลานจอดรถหน้าศูนย์ฯ) จำนวนที่ให้บริการ 12-15 ราย 20 มิถุนายน 2567 เขตคลองเตย เวลา 13.00-21.00 น. อาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ (งาน BKK EXPO 2024) จำนวนที่ให้บริการ  25-30 ราย 21 มิถุนายน 2567 เขตยานนาวา เวลา 8.00-14.00 น. วัดด่าน จำนวนที่ให้บริการ  25-30 ราย […]

กทม.รับสมัครเด็กอาชีวะเข้ารับราชการ 899 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส. 27มี.ค.-10เม.ย.67

กรุงเทพมหานคร ประกาศว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามโครงการความร่วมมือคัดเลือกกำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2567 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 12 ตำแหน่ง อัตราว่าง จำนวน 899 อัตรา ดังนี้ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 39 อัตรา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 255 อัตรา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 167 อัตรา เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 32 อัตรา นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 181 อัตรา นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา […]

ราชกิจจาฯ ประกาศ ‘วันหยุด-เวลาทำงาน’ ใหม่ ในข้าราชการ กทม.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ก.ก.เรื่อง กำหนดวันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี และวันหยุดราชการประจำปีของข้าราชการ กรุงเทพมหานคร (กทม.) สามัญ ลงนามโดย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 9 ม.ค. 2567 โดยมีเนื้อหา ดังนี้ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดวันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี และวันหยุดราชการประจำปีของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กทม. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2566 ให้ประกาศกำหนดวันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี และวันหยุดราชการประจำปีของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ข้อ 3 วันเวลาทำงาน คือ วันเวลาทำงานปกติของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ได้แก่ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันหยุดราชการประจำสัปดาห์ คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์ […]

กทม.นัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ 10-11 ก.พ. ฟรีค่าใช้จ่าย

กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่ การบริหารจัดการขยะเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนร่วมใจคนละไม้คนละมือช่วยกันแก้ไขได้ โดยเฉพาะขยะชิ้นใหญ่อย่าง เฟอร์นิเจอร์ เบาะนอน สุขภัณฑ์หมดอายุ ฯลฯ หากต้องการทิ้ง อย่าได้แอบนำไปทิ้งลงแม่น้ำลำคลองหรือท่อระบายน้ำ ไม่ต้องแอบขนไปเทตามดงหญ้าท้ายหมู่บ้านจัดสรร หรือตามซอยรกร้างข้างบ้านคนอื่นอีกต่อไป เพราะ กทม.มีโครงการ “นัดทิ้ง-นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่” ตามจุดต่างๆที่นัดหมายกัน ใกล้จุดใด ไปใช้บริการได้ที่นั่นฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. สำหรับเสาร์-อาทิตย์นี้ (10 ก.พ.และ 11 ก.พ. 2567) มีจุดนัดรับทิ้งขยะชิ้นใหญ่ ดังนี้ (ในวงเล็บคือสถานที่ซึ่งเป็นจุดนัดหมาย) วันเสาร์ที่ 10 ก.พ. 2567 เขตดุสิต (ชุมชนปตอ.) เขตหนองจอก (ชุมชนบึงฝรั่ง ถนนผดุงพันธ์ แขวงหนองจอก) เขตบางรัก (ชุมชนซอยหลังวัดหัวลำโพง) เขตปทุมวัน (ชุมชนวัดดวงแข แขวงรองเมือง) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย (ถนนหลวง) เขตพระโขนง(ชุมชนสุขุมวิท 93) เขตยานนาวา (ชุมชนคลองด่าน) เขตพญาไท (ซอยอินทามระ […]

สํานักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานเทศกิจ 133 อัตรา วุฒิ ม.3 บัดนี้-6ก.พ.67

  ประกาศสํานักเทศกิจ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ 133 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 8,690 บาท ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมี ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการศึกษาหลักสูตรวิชาทหารชั้นปีที่ 3 พระภิกษุหรือสามเณรไม่มีสิทธิสมัครสอบหรือเข้าสอบแข่งขันตามความ ในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุหรือสามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขันหรือสอบ คัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตาม ประกาศนี้ โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติให้สําเร็จการศึกษาจากผู้มีอํานาจอนุมัติครบถ้วน ภายในวันปิดรับสมัคร คือในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใด มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งไม่ครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร หรือเป็นเอกสารปลอม จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและคัดเลือกตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิได้รับการจ้างและแต่งตั้ง เข้ารับราชการในตําแหน่งที่สมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ยื่นเอกสารปลอมจะถูกดําเนินคดีทางอาญาต่อไปด้วย ผู้ประสงค์จะสมัครสอบและคัดเลือก สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. – 6 ก.พ. 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด […]

กรุงเทพมหานคร รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 96 อัตรา บัดนี้-31ม.ค.67

  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสํานักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2567 ตำแหน่งเปิดคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 96 อัตรา ประกอบด้วย 1. ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา 2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 84 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 29 อัตรา ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ จำนวน […]

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ 28 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-28พ.ย.66

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ 1. นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ จำนวน 28 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน กองด่านอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 8 อัตรา กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 17 อัตรา ศูนย์การจัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 3 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ผู้สมัครสอบต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอาหาร หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ – ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า – กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน เมื่อสอบผ่านการวัดสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จะต้องสมัครสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี 2567 (ภาค ก. พิเศษ) ครั้งที่ 1 ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 12 – 18 […]

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 147 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 17-31ต.ค.66

  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 3/2566 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 4 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งท นึ่งทางการเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร หรือทางช่างกลเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 63 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา 3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 36 อัตรา […]

กทม.รับสมัครบรรจุ จพง.เภสัชฯ, แพทย์, เภสัชฯ, นักกิจกรรมบำบัด, นักวิทย์การแพทย์, นักเทคนิคการแพทย์, พยาบาล บัดนี้-30พ.ค.66

  สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 62 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน, นายแพทย์ปฏิบัติการ, เภสัชกรปฏิบัติการ, นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ, นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ, นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รับสมัครบัดนี้–30พ.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรุงเทพมหานคร รับสมัครคนงาน116อัตรา วุฒิ ม.3 สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-9พ.ค.66

    สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.3ขึ้นไป 116 อัตรา (บางตำแหน่งต้องมีผู้ค้ำประกัน, มีทักษะการขับรถ, มีทักษะการขับเครื่องจักรกล โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ พื้นที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคารไอราวัณพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง บัดนี้–9พ.ค.66 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.30 ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ,วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามมติ ครม.) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 7
error: