รมว.ยธ. ไม่ติดใจประเด็น ส.ว. แก้ร่าง “พ.ร.บ.พืชกระท่อม” เพิ่มห้ามขายออนไลน์

Advertisement ‘สมศักดิ์’ ไม่ติดใจประเด็น ส.ว. แก้ร่าง ‘พ.ร.บ.พืชกระท่อม’ 11 มาตรา เพิ่มห้ามขายออนไลน์ เมื่อวันที่1 ก.พ. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ. …. ว่า คณะกรรมาธิการวุฒิสภาได้พิจารณาเสร็จแล้ว มีการแก้ไข 11 มาตรา และเพิ่มอีก 1 มาตรา โดยมีการกำหนดมาตรการเพิ่มในการกำกับดูแล พืชกระท่อมในบางกรณี Advertisement เช่น มาตรา 25 ว่า สถานที่ห้ามขายใบกระท่อม โดยได้เพิ่มเติมห้ามขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 34 กำหนดอัตราโทษเป็นสองเท่ากรณีขายใบกระท่อมให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร หรือขายในสถานที่ห้ามขาย โดยที่ประชุมวุฒิสภาได้มีมติเห็นชอบกับการแก้ไข และต้องส่งคืนให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบ Advertisement ซึ่งในประเด็นที่ ส.ว. มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตนไม่ได้ติดใจ แต่หากสภาผู้แทนราษฎรเห็นแย้งก็ต้องตั้ง กรรมาธิการร่วมสองสภาเพื่อพิจารณา ซึ่งตนคงจะร่วมเป็น กมธ. ด้วย […]