ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวงใหม่ ให้นายจ้างจ่าย ค่าทำศพ 5หมื่นบาท

Advertisement ราชกิจจาฯ ประกาศ กฎกระทรวงฉบับใหม่ ของ กระทรวงแรงงาน ให้นายจ้างจ่าย ค่าทำศพ ให้ลูกจ้างเพิ่มเป็น 5 หมื่นบาท เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย จนถึงแก่ความตาย Advertisement วันที่ 13 ก.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าทำศพที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ.2564 ลงนามโดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยประกาศดังกล่าวระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ Advertisement ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าทำศพที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2563 ข้อ 2 เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย หรือสูญหาย ให้นายจ้างจ่ายค่าทำศพ แก่ผู้จัดการศพของลูกจ้างในอัตราห้าหมื่นบาท […]

กระทรวงแรงงาน ฝากถึงนายจ้างต้องพึ่งพาตนเอง เจียดเงินช่วยเหลือคนงาน

กระทรวงแรงงาน ยันผึ้งไม่แตกรัง หลังคนงานแห่เดินทางกลับภูมิลำเนา เผยถ้าเตรียมการล่วงหน้าจะมีการเคลื่อนย้ายยิ่งกว่านี้ ชี้ผู้ประกอบการต้องพึ่งพาตนเอง เจียดเงินช่วยเหลือคนงาน จากกรณีที่รัฐบาลประกาศปิดแคมป์คนงานแบบปัจจุบันทันด่วน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19 จนหลายฝ่ายกังวลใจว่าจะสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ใช้แรงงาน จนเกิดเหตุการณ์ ผึ้งแตกรัง เดินทางกลับภูมิลำเนาหนีการกักตัวหรือเปล่า รายการ โหนกระแส วันที่ 28 มิถุนายน 2564 สัมภาษณ์ สุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานถึงเรื่องดังกล่าว ประกาศแบบปัจจุบันทันด่วน มีเวลาเตรียมตัวน้อย แรงงานซึ่งอยู่ในแคมป์เหมือนผึ้งแตกรัง กลับไปท้องถิ่นเขาเอง แบบนี้ยิ่งทำให้กระจายเชื้อไปหรือเปล่า ? สุรชัย : ถ้าเรามีการเตรียมการล่วงหน้า การกระจายหรือเคลื่อนย้ายก็จะมากกว่านี้อีก เป็นเหตุที่ รัฐบาลจำเป็นต้องประกาศในช่วงเวลาสั้น ๆ เข้าควบคุมแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานที่อยู่แคมป์คนงานที่มีการแพร่ระบาดโรคโควิดอย่างรุนแรง สิ่งหนึ่งที่จะบอกคือเรามีการประชุมที่กระทรวงแรงงาน เราประกาศวันที่ 25 วันที่ 26 คือวันเสาร์ กระทรวงแรงงานก็เชิญท่านปลัด อธิบดีทุกส่วนเข้ามาประชุมกัน แล้ววันที่ 27 เราก็เชิญนายกสมาคมก่อสร้างไทยมาประชุมเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน รวมทั้งกระทรวงแรงงานเราจะเยียวยาอะไรให้เขาเป็นข้อ ๆ ที่กฎหมายรองรับและทำได้ สิ่งที่เราได้คุยกับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย โดยสมาชิกที่มา เราได้พบว่าหลาย ๆ […]

รมว.สุชาติ ย้ำ เปิดตรวจโควิด ที่สนามไทย – ญี่ปุ่น ดินแดง ถึง31พ.ค.วันสุดท้าย

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ห่วงใยผู้ประกันตนและแรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และประชาชนทั่วไปถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19     และได้กำชับให้กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี บูรณาการความร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรุงเทพมหานคร และกระทรวงสาธารณสุข โดย สปสช. ดำเนินการตรวจโควิด-19 เชิงรุก เพื่อผู้ประกันตนและแรงงานนอกระบบ ตามโครงการแรงงาน…เราสู้ด้วยกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 17-30 เม.ย.64 และขยายระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 5-31 พ.ค.64 นั้น     ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (31 พ.ค.64) ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จะเปิดตรวจโควิด-19 เชิงรุก เป็นวันสุดท้าย เนื่องจากจะให้เจ้าหน้าที่ได้ปรับปรุงสถานที่ดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 […]

ปรับเงินสงเคราะห์บุตรเพิ่มเป็น800 ก.แรงงาน จ่ายย้อนหลัง 3เดือนวันนี้

กระทรวงแรงงาน เริ่มจ่าย เงินสงเคราะห์บุตร ให้ผู้ประกันตน จ่ายย้อนหลัง 3 เดือนวันนี้ (30 เม.ย.64) เป็นวันแรก หลังปรับเพิ่มจาก 600 บาท เป็น 800 บาท เมื่อวันที่ 30 เม.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงแรงงานเริ่มทยอยจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตน ที่มีบุตรอายุตั้งแต่แรกเกิด-6 ปี ครั้งละไม่เกิน 3 คน หลังปรับเพิ่มจากเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้น ย้อนหลัง 3 เดือน ตั้งแต่เดือนม.ค.-มี.ค.64 ก่อนหน้านี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เนื่องด้วยเห็นเป็นการสมควรเพิ่มอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับเงินประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรในอัตราที่สูงขึ้น อันเป็นการบรรเทาภาระของผู้ประกันตนและให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ […]

1 2 3 7