นักนิติวิทย์ฯยธ. กลุ่มงานเคมี ติดโควิดอีก 1 ราย ปิดห้องปฏิบัติการ 3 วัน

Advertisement เจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 1 ราย สถานพยาบาลได้ติดต่อเพื่อรับตัวเข้ารับการรักษา พร้อมเร่งทำความสะอาด พ่นฆ่าเชื้อ สำนักงานที่ทำการ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่า เจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 1 ราย เป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี ซึ่งปฏิบัติงาน ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ อาคารสุขประพฤติ ชั้น 16 และ 17 โดยสถานพยาบาลได้ติดต่อเพื่อรับตัวเข้ารับการรักษาแล้ว ทั้งนี้ผู้ติดเชื้อ ตรวจพบเชื้อโควิดในการตรวจติดตามครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ทราบผล 24 พฤษภาคม 2564 โดยมีการตรวจครั้งแรกวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ผลการตรวจเป็นลบ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ติดเชื้อไม่ได้เข้ามาปฏิบัติงานที่สำนักงาน ตั้งแต่ […]

1 2 4