กระทรวงทรัพย์ฯ รับสมัครจนท.บริหารงานทั่วไป ป.ตรีทุกสาขา

Advertisement Advertisement   สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2565 ส่วนประชาสัมพันธ์ กองกลาง เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา Advertisement คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 2. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 4. สามารถปฏิบัติงานในวันหยุด และออกต่างจังหวัดได้ 5. หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านนี้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 6. ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อัตราเงินเดือน 15,000 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน ส่วนประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **ส่งใบสมัคร พร้อม Resume และเอกสารการสมัครงาน ได้ที่ E-mail. [email protected] ภายในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 โดยหน่วยงานจะคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติและติดต่อให้มาสัมภาษณ์ต่อไป […]