(สมัครทางอีเมล์ได้)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-10มี.ค.60

Advertisement กลุ่มกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 12,000-14,000 บาท เปิดรับสมัครบัดนี้-10 มี.ค.60 Advertisement Advertisement คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร  

ด่วน!กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ รับสมัครงานวุฒิ ปวช/ป.ตรี บัดนี้-2ก.พ.60

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง รับสมัครบุคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 4 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ป.ตรี เปิดรับสมัคร 27 ม.ค.-2 ก.พ.60       

(8อัตรา สมัครออนไลน์) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยฯ เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 อัตรา  เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, รัฐศาสตร์, บริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์, นิติศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทุกสาขา ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ http://www.mnre.go.th หรือ http://job.mnre.go.th ตั้งแต่วันที่ 19-28 ส.ค.59 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

(33อัตรา สมัครออนไลน์)สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยฯ เปิดสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 33 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติ 1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และ 2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 13 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติ 1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ  2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 3. นักจัดการงานทั่วไป […]

1 5 6