สำนักงาน ทสจ.สกลนคร รับสมัครนักวิชาการป่าไม้ ป.ตรี 3-10พ.ค.65

Advertisement Advertisement   สำนักงาน ทสจ.สกลนคร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ตั้งแต่วันที่ 3-10 พฤษภาคม 2565 จังหวัดสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ 1 อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท ต่อเดือน Advertisement คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวนศาสตร์ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ที่อยู่ เลขที่ 1915 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 โทร. 0 4271 1847 […]

กระทรวงทรัพย์ฯ รับสมัครจนท.บริหารงานทั่วไป ป.ตรีทุกสาขา

  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2565 ส่วนประชาสัมพันธ์ กองกลาง เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 2. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 4. สามารถปฏิบัติงานในวันหยุด และออกต่างจังหวัดได้ 5. หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านนี้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 6. ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อัตราเงินเดือน 15,000 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน ส่วนประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **ส่งใบสมัคร พร้อม Resume และเอกสารการสมัครงาน ได้ที่ E-mail. [email protected] ภายในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 โดยหน่วยงานจะคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติและติดต่อให้มาสัมภาษณ์ต่อไป ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 […]

1 2 6