กรมเอเชียใต้ฯ รับสมัครพนักงานบริหารเว็บไซต์ (webmaster) วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000

Advertisement กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานบริหารเว็บไซต์ พนักงานบริหารเว็บไซต์ (Webmaster) 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่ 1 ก.ค.-30 ก.ย.59 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ป.ตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, วิทยาการคอมพิวเตอร์, Computer Design/Graphic Design วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ ได้ดี 3. สามารถสร้าง ออกแบบ แก้ไขเว็บไซต์ และมีศิลปะในการออกแบบตกแต่งเว็บไซต์ 4. มีความเข้าใจหรือคุ้นเคยในระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์ (Content Management System : CMS, Social Media) 5. มีประสบการณ์การถ่ายภาพเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ 6. สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator 7. มีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษพอสมควร 8. […]

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 4 อัตรา (18 ส.ค. – 5 ก.ย.57)

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 4 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม – 5 กันยายน 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : สาขาวิชา บริหารธุรกิจ การบัญชี มีรับโอนข้าราชการ ต้องผ่านภาค ก ของ ก.พ ระดับปริญญาตรี [ads=center] สมัครงานราชการกระทรวงการต่างประเทศได้ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการได้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 5 กันยายน 2557 […]

กระทรวงต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ 55 อัตรา (2 – 24 ธ.ค.56)

กระทรวงต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ 55 อัตรา สมัครทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 24 ธ.ค.56     ชื่อตำแหน่ง นักการทูตปฏิบัติการ เงินเดือน ป.ตรี 15,000 – 16,500 บาท ป.โท 17,500 – 19,250 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี หรือป.โท ทางรัฐศาสตร์ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์/สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สาขาวิชา ปรัชญา ศาสนา เทววิทยา สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คุณสมบัติผู้สมัครโดยสังเขป มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และหากมีความรู้ภาษาต่างประเทศอื่นด้วยก็จะเป็นประโยชน์ยิ่ง ไม่ต้องผ่าน ก.พ. […]