กระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 9 อัตรา

Advertisement Advertisement   สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 9 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. ตำแหน่ง : นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินปฏิบัติการ เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน : 8 ตำแหน่ง รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมอุตสาหการ และ 2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าของ ก.พ. […]

กระทรวงคมนาคม รับสมัครพนักงานราชการพิเศษ เงินเดือน 24,000-218,400

  สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เงินเดือน 24,000 – 218,400 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 20 สิงหาคม 2564 สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ 1. ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเฮลิคอปเตอร์ 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี 2. ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเครื่องบิน 1 ตำแหน่งวุฒิ ป.ตรี 3. ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร์ 1 ตำแหน่ง วุฒิ ปวส. 4. ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบำรุงรักษาเครื่องบิน 2 ตำแหน่ง วุฒิ ปวส. 5. ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมาตรฐานสนามบิน 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี […]

1 2 4