ชงครม.อนมุติ “รัฐทัวร์ทั่วไทย” ขรก.หยุดเที่ยว 2 วันไม่คิดวันลา

Advertisement กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมชงครม. ไฟเขียว “รัฐทัวร์ทั่วไทย” กระตุ้นข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ เดินทางท่องเที่ยวได้ 2 วัน โดยไม่คิดเป็นวันลา ไปดูรายละเอียดกันว่าโครงการใหม่นี้เป็นยังไง เริ่มเมื่อไหร่ และใครจะได้สิทธิไปเที่ยวบ้าง Advertisement นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ขณะนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) เห็นชอบการดำเนินโครงการ “รัฐทัวร์ทั่วไทย” ซึ่งเป็นโครงการกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายจากการท่องเที่ยว ผ่านการส่งเสริมการเดินทางของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ สำหรับรูปแบบการดำเนินโครงการเบื้องต้นจะเปิดโอกาสให้ข้าราชการ พนักงานของรัฐ สามารถเดินทางไปเที่ยวในต่างจังหวัดได้ในวันธรรมดาโดยไม่ถือเป็นวันลาได้สูงสุด 2 วัน ในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2565 ซึ่งจะเป็นหนึ่งในแนวทางการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว และการกระตุ้นการใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น “ให้ทำงานนอกสถานที่หยุดติดต่อกัน 2 วันก็ได้ หรือแยกเป็นวันก็ได้ จะวันศุกร์ หรือวันจันทร์ เพื่อให้มีวันหยุดยาว 3 วันก็ได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา เพื่อจะช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง โดยที่ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเดินทางไปในเมืองรองเท่านั้น แต่สามารถเดินทางไปเมืองท่องเที่ยวไหนก็ได้ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวฯ จะเป็นหน่วยงานนำร่องเรื่องนี้” นายพิพัฒน์ ระบุ […]

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก. วุฒิ ปวส. บัดนี้–20มิ.ย.65

  สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ คุณวุฒิ ปวส. **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.** – เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รายละเอียดเพิ่มเติม : https://file.job.thai.com/prakad/mots202205_2 – เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รายละเอียดเพิ่มเติม : https://file.job.thai.com/prakad/mots202205_3 – เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน รายละเอียดเพิ่มเติม : https://file.job.thai.com/prakad/mots202205_4 เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้–20มิ.ย.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://mots.thaijobjob.com

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ รับสมัครจนท.ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว บัดนี้-19พ.ค.65

  กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Tourist Assistance Officer) 1 อัตรา อัตราจ้าง เดือนละ 18,000.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 40 ปี ณ วันปิดรับสมัคร วุฒิการศึกษา ป.ตรีทุกสาขา และมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตบริการ (Service Mind) มีบุคลิกภาพดี และมีทัศนคติที่ดีพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือปฏิบัติงานเป็นกะได้ โดยมีชั่วโมงการ ทำงานสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ สถานที่ปฏิบัติงาน : (Tourist Assistance Center : TAC) ท่าอากาศยาน ดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัคร พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาวุฒิการศึกษา […]

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี ยินดีรับ นศ.จบใหม่ สมัครทางอีเมล์10-21ม.ค.62

    สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครเจ้าหน้าที่ กลุ่มสารสนเทศเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 คน อัตราจ้าง 13,000 บาท ระยะเวลาจ้าง 1 กุมภาพันธ์ 2561 – 30 กันยายน 2562 ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์/รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ มีความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ ระยะเวลารับสมัคร 10 – 25 มกราคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มสารสนเทศเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา โทรศัพท์ 02-283-1500 ต่อ 1605 หรือ 0648462550   สามารถส่งใบสมัครผ่านอีเมล์ [email protected] ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดใบสมัคร))

1 2 3