สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี ยินดีรับ นศ.จบใหม่ สมัครทางอีเมล์10-21ม.ค.62

Advertisement   Advertisement   สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครเจ้าหน้าที่ กลุ่มสารสนเทศเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 คน อัตราจ้าง 13,000 บาท ระยะเวลาจ้าง 1 กุมภาพันธ์ 2561 – 30 กันยายน 2562 ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์/รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ มีความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Advertisement ระยะเวลารับสมัคร 10 – 25 มกราคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มสารสนเทศเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา โทรศัพท์ 02-283-1500 ต่อ 1605 หรือ 0648462550   สามารถส่งใบสมัครผ่านอีเมล์ [email protected] ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดใบสมัคร))