กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี 14 พ.ค.-14 มิ.ย.64

Advertisement   กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรรับสมัคร สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.mfa.go.th ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย รับสมัครนักวิจัยเขตแดน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-25พ.ค.64

  กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิจัยเขตแดน วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, หรือสาขาอื่นทางด้านสังคมศาสตร์ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ นอกสถานที่ได้ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ สามารถ Download แบบฟอร์ม การสมัครได้จากเว็บไซต์ www.mfa.go.th ภายใต้หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” พร้อมแนบเอกสาร ตามข้อ 3 สมัครบัดนี้-25พ.ค.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 14