กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ป.ตรีทุกสาขา 18ส.ค.-8ก.ย.65

Advertisement Advertisement   กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 6 อัตรา ผู้สมัครสอบต้อได้รับป.ตรีหรือ คุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง และสอบผ่าน ก.พ. Advertisement เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต 18ส.ค.- 8ก.ย.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เว้นแต่วันที่ 8 ก.ย.65 ระบบจะปิดการรับสมัคร เวลา 17.00 น.) ที่เว็บไซต์ https://mfa.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุเป็นนักการทูต50อัตรา

  กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2565 จำนวน 50 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โททุกสาขา (ไม่ต้องสอบผ่าน ก.พ.) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 21ก.ค.–25ส.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ระบบจะปิดการรับสมัคร เวลา 17.00 น.) ที่เว็บไซต์ https://www.mfa.go.th/th/content/สอบนักการทูต2565 หรือ https://mfa.thaijobjob.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุเป็นขรก.40อัตรา วุฒิ ปวส.บัดนี้-10ส.ค.65

  กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 40 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี และสอบผ่าน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้-10ส.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 17.00 น.) ที่เว็บไซต์ https://mfa.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรมการกงสุล รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช.บัดนี้-23มิ.ย.65

  กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 6 อัตรา ประจำกรมการกงสุลหรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เงินเดือน เดือนละ 9,400.- บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000.- บาท รวมเป็นเงิน 11,400.- บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช. ทุกสาขาวิชา (ในกรณีที่ยังไม่ได้รับประกาศนียบัตร ให้ใช้หนังสือจากสถาบันการศึกษาที่รับรองว่าสำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพภายในวันปิดรับสมัคร) เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้-23มิ.ย.65 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 18.00 น.) ที่เว็บไซต์ https://consular.thaijobjob.com หัวข้อ “สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ” คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประจำกรมการกงสุลหรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ ป.ตรี 25พ.ค.-15มิ.ย.65

  กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา นิติกร 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชานิติศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 19,500 บาท ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 25 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 17.00 น.) ที่เว็บไซต์ https://mfa.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๕

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป18อัตรา บรรจุหลายจังหวัด

  กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำกรมการกงสุลหรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศและ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี พิษณุโลกและนครศรีธรรมราช ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 15 อัตรา ปฏิบัติงานประจำกรมการกงสุล 10 อัตรา สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี 3 อัตรา สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก 1 อัตรา สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครศรีธรรมราช 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน เดือนละ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขา เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่าน และเขียน สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) บัดนี้-1มิ.ย.65 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันที่ 1 มิถุนายน ระบบจะปิดการ รับสมัครเวลา 18.00 น.) […]

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครเป็นนักวิชาการ บัดนี้-12พ.ค.65

  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ที่ 1/2565 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประมวลผลด้านสถิติได้เป็นอย่างดี มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและนอกสถานที่/ต่างจังหวัดหากได้รับมอบหมาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท ระยะเวลาของสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1มิ.ย.-30ก.ย.65 (พิจารณาต่อสัญญาจ้างรายปี) สมัครทางอีเมล์ถึง นางวนิดา ทองเชื่อม [email protected] บัดนี้-12พ.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครช่างภาพ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31มี.ค.65

  กองการสื่อมวลชน รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ชัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพ) รับสมัคร : พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพ) 1 ตำแหน่ง เงินเดือน : 15,000 บาท ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : – วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ถ่ายภาพและวีดีทัศน์ภารกิจของผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศและกิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ – ตกแต่ง ตัดต่อ ภารกิจต่างๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ – ออกแบบและจัดทำอินโฟกราฟิก (Infographic) ที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงการต่างประเทศ – จัดทำวีดีทัศน์เกี่ยวกับภารกิจด้านการต่างประเทศของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ – จัดทำระบบสารบรรณภาพภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – คัดกรองและประเมินจากใบสมัคร เอกสารและหลักฐานการสมัคร และผลงาน – การสอบสัมภาษณ์ – […]

กต.รับสมัคร จนท.วิจัยด้านการลดอาวุธ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-8เม.ย.65

  กองสันติภาพ ความมั่นคง และการลดอาวุธ กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยและประมวลข้อมูลด้านการลดอาวุธ ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี/ป.โท ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความสนใจด้านการต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บทบาทและภารกิจตามอาณัติของสหประชาชาติ โดยเฉพาะมิติด้านสันติภาพ ความมั่นคง และการลดอาวุธ สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี มีทักษะในการแปล ย่อความ และสรุปความ สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-8เม.ย.65 รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.mfa.go.th/th/content/

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป ป.ตรี

  กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา หลายอัตรา ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค สมัครวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 – 14 ธันวาคม 2564 กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปประจำกรมการกงสุลหรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน เดือนละ 15000 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครสอบต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน (ในกรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร ให้ใช้หนังสือจากสถาบันการศึกษาที่รับรองว่าสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีภายในวันปิดรับสมัคร) สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ปี ต่อเนื่อง จะต้องนำลำเนาอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพร้อมระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมายืนด้วย การรับสมัคร เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ […]

1 2 16