(16อัตรา สมัครออนไลน์)สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงานวุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 6-14ก.ย.59

Advertisement สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 2/2559 จำนวน 16 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท เปิดรับสมัคร 6-14 ก.ย.59 ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.fpo.go.th (หัวข้อ "สมัครงาน") หรือ http://job.fpo.go.th รายละเอียดดังนี้ [ads] [ads=center]

(8อัตรา) สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครงาน16-26ส.ค.59 วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนิติกร 8 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางนิติศาสตร์ เงินเดือน 15,000 บาท ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 16-26 ส.ค.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเพิ่มเติมและใบสมัคร

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ปวช. รับสมัคร4-18ส.ค.59

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ วุฒิ ม.3/ปวช. 4 อัตรา รับสมัคร 4-18ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารและใบสมัคร

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000 บัดนี้-3ส.ค.59

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน วุฒิ ป.ตรี 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท เปิดรับสมัคร 21 ก.ค.-3 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารและใบสมัคร    

(10 อัตรา) สบน.รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิ ป.ตรี-ป.โท เงินเดือน15,000-17,500

สำนักงานบริหารนี้สาธารณะ(สบน.) กระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานใน สบน. รายละเอียดมีดังนี้ 1. เศรษฐกร (ปริญญาโท)  เงินเดือน 17,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  (1) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (2) มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้  (3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  2. เศรษฐกร (ปริญญาตรี) เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (2) มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้  (3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) เงินเดือน 15,000 บาท  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์  (2) มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด […]

1 10 11