(สมัครออนไลน์)กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี23เม.ย.-4พ.ค.61

    กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักวิชาการเงินและบัญชี  เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาบัญชีบัณฑิต หรือปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  2. นักวิทยาศาสตร์  เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  3. นักทรัพยากรบุคคล  เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ทุกสาขาวิชา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://diw.thaijobjob.com ภายในวันที่ 23 เม.ย.-4 พ.ค.61  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(สมัครออนไลน์)กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบรับราชการ วุฒิ ป.ตรี 14ก.ย.-4ต.ค.60

  กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 3 อัตรา (ปฏิบัติงาน จ.เชียงใหม่, ชลบุรี, สงขลา) เงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด คุณสมบัติเฉพาะ – เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรีขึ้นไป – ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://diw.thaijobjob.com ภายในวันที่ 14 ก.ย.-4 ต.ค.60 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ด่วน! ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคเหนือ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เริ่มงาน 1 ก.พ.60

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ (หน่วยงานราชการ) รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี ทางการบริหารหรือบัญชี จำนวน 1 อัตรา เริ่มปฎิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 60 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 086-1854116

(10อัตรา) กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดสอบเข้ารับราชการ เงินเดือน15,000 รับสมัคร5-23ก.ย.59

กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ 10 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติ – วุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป ผู้สนใจ ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องศูนย์สุขภาพ (ห้องกระเบื้อง) ชั้นดาดฟ้า อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 5-23 ก.ย.59 ในวันราชการ ภาคเช้า 9.00-12.00 น. ภาคบ่าย 13.00-16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสรรหาบรรจุแต่งตั้ง ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร.0 2202 4009 และ 0 2202 4012 คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 1 ตำแหน่ง 4 อัตรา (9 – 29 ม.ค.57)

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ บรรจุเข้ารับราชการ 1 ตำแหน่ง 4 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 29 ม.ค.57 ชื่อตำแหน่ง :     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน :     15,000 – 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     4 อัตรา ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ :      (1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ และ (2) เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ […]

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 1 ตำแหน่ง 12 อัตรา (23 ธ.ค.56 – 15 ม.ค.57)

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ 12 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค.56 – 15 ม.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 12 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : (1) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. (2) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ (1) ตรวจสอบแผนผัง […]

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (11-17 ก.ย.56)

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11-17 ก.ย.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน :15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ทางการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ ทางเคมี ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ […]