สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก รับสมัครพนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์

Advertisement   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 14-20 กันยายน 2564 จังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งพนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางคอมพิวเตอร์ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ถนนเจดีย์ยุทธ์หัตถี ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 5551 1222 – 3 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 2 อัตรา

  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 กันยายน 2564 สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน เพื่อปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาใดสาขาหนึ่งทางสังคมศาสตร์ การวางแผนวิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 2. พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาใดวิชาทางผังเมือง สังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์ วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และเศรษฐศาสตร์ ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.dpt.go.th/lrfund ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน […]

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบรรจุ ภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี

  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 4-17 มิถุนายน 2564 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ ตำแหน่งภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ สังกัดส่วนกลาง 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ที่ https://dpt.thaijobjob.com/  ตั้งแต่วันที่ 4-17 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 10