กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการชั้นสัญญาบัตรสายแพทย์ 3 – 21 มิถุนายน 2556

Advertisement กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการชั้นสัญญาบัตรสายแพทย์ ปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 3 จำนวน 9 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครแต่ละตำแหน่งและคุณวุฒิ ดังนี้ 1. นายแพทย์ คุณวุฒิปริญญาแพทย์ศาสตร์บัญฑิต มีวุฒบัตร ฯ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เพศ ชาย / หญิง จำนวน 1 อัตรา 2. วิสัญญีแพทย์ คุณวุฒิปริญญาแพทย์ศาสตร์บัญฑิต มีวุฒบัตร ฯ สาขาวิสัญญีวิทยา เพศ ชาย / หญิง จำนวน 1 อัตรา 3. รังสีแพทย์ คุณวุฒิปริญญาแพทย์ศาสตร์บัญฑิต มีวุฒบัตร ฯ สาขารังสีวิทยาทั่วไปหรือรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาหรือรังสีวิทยาวินิจฉัย หรือเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพศ ชาย / หญิง จำนวน 1 อัตรา 4. นายแพทย์ กองศัลยกรรม คุณวุฒิปริญญาแพทย์ศาสตร์บัญฑิต มีวุฒบัตร ฯ […]