กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครพนักงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช.

Advertisement Advertisement   กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1. พนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวช.สาขาพณิชยการ (ปฏิบัติงานที่ ฝ่ายสัตว์แพทย์ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ) 2. พนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวช.สาขาการบัญชี (ปฏิบัติงานที่ ห้องหลักประกันสุขภาพ แผนกส่งเสริมสุขภาพกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ) Advertisement 3. พนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ปวช.สาขาพณิชยการ 4. พนักงานสุขภาพชุมชน 1 อัตรา เพศชาย มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ วุฒิ ม.3/ม.6 5. พนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2534 2570 ในเวลาราชการทุกวัน 25 […]

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครพนักงานธุรการ วุฒิ ม.3-ม.6

  กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,690 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน 1,310 บาท วุฒิ ม.3/ม.6 สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2534 2570 ในเวลาราชการทุกวัน 8-16 กันยายน 2565 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) รับสมัครพยาบาล-ช่าง-ตำแหน่งอื่นๆ23อัตรา

    กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1. พยาบาลวิชาชีพ 5 อัตรา ป.ตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2. ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ปวส.สาขาช่างไฟฟ้า 3. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา ปวช. สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4. พนักงานช่วยการพยาบาล 10 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 5. พนักงานธุรการ 4 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 6. พนักงานช่วยการบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 7. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองอำนวยการ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โทร. 0 […]

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครพนักงาน170อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี 18-26ก.ค.65

    กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน – พนักงานช่วยการพยาบาล 114 อัตรา เพศหญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.3/ม.6 น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 80 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร ไม่มีรอยสักบนร่างกาย – นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม – นักกายภาพบำบัด 3 อัตรา ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม – นักวิชาการสถิติ 2 อัตรา ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน , ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน หรือปริญญาอื่น ๆ ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเวชระเบียน (เวชสถิติ) – นักจัดการงานทั่วไป 1 […]

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. บัดนี้-20เม.ย.65

  กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 เมษายน 2565 กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. พนักงานการเงินและบัญชี วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ (ปฏิบัติงานที่แผนกการเงิน กรมแพทย์ทหารอากาศ) 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท ค่าครองชีพ 600 บาท คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาพณิชยการ) 2. พนักงานสถานที่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ (ปฏิบัติงานที่ กองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ) 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท ค่าครองชีพ 1,310 บาท คุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) หรือเทียบเท่า สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตสายไหม […]

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว6 อัตรา11-22ก.พ65

  กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-22 กุมภาพันธ์ 2565 กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1. นักเทคนิคการแพทย์ แผนกชันสูตรโรค กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณวุฒิ ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคนิคการแพทย์) 2. เจ้าพนักงานสถิติ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท + ค่าครองชีพ 1,000 บาท คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาพณิชยการ) 3. พนักงานพัสดุ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ (ปฏิบัติงานที่ แผนกพัสดุ กองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ) 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท + ค่าครองชีพ […]

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครพนักงานช่วยการพยาบาล 96 อัตรา

  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 96 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม 2564 กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 96 อัตรา คุณวุฒิ/สาขา มัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราค่าจ้าง 8,690 บาท เงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราวรายเดือน 1,310 บาท 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 2.1 เพศหญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร) ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 80 กิโลกรัม 2.2 มีสัญชาติไทย แต่มิใช่โดยการแปลงสัญชาติตามกฎหมาย 2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข […]

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

  กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง กลุ่มงานบริการ และค่าตอบแทนที่จะได้รับ 1. ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล กองทันตกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ (ปฏิบัติงานที่ ห้องทันตกรรม ส่วนแยกของ กองบัญชาการ กองทัพอากาศ) เพศชาย/ หญิง จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 10,430 บาท และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท 2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เพศชาย/หญิง 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 10,430 บาท และเงินช่วยค่าครองชีพ ชั่วคราว เดือนละ 2,000 […]

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา 17-27 ก.ย.64

  กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-27 กันยายน 2564 กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1. พนักงานประชาสัมพันธ์ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. สาขาพณิชยการ 2. พนักงานการเงินและบัญชี กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ วุฒิ ปวช.สาขาการบัญชี 3. พนักงานสถานที่ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ วุฒิ ม.3/ม.6 สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2534 2570 ในเวลาราชการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 17-27 กันยายน 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 84 อัตรา 6-14 ก.ย.64

  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 84 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-14 กันยายน 2564 กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1. นักเทคนิคการแพทย์ กองพยาธิกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาขาเทคนิคการแพทย์) และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2. นักวิชาการสถิติ กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 3. นักจัดการงานทั่วไป กองแพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาพณิชยการ, สาขาการจัดการ, สาขาการบริหารงานบุคคล, สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สาขาการบัญชี, สาขาการเงินการธนาคาร 4. นักจัดการงานทั่วไป กองแพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 1 […]

1 2 3