กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร วุฒิ ป.ตรี 6-10มิ.ย.65

Advertisement Advertisement   กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร ตำแหน่งนายทหารทะเบียนการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ปฏิบัติงานใน รพ.ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 อัตรา Advertisement – ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.) หรือ สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (สบ.) ในสาขาวิชา เวชระเบียน, เวชสถิติ, การจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล จากสถานศึกษาที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง (ไม่รับผู้ที่มีคุณวุฒิอื่นที่มิใช่ สาขาเวชระเบียน, เวชสถิติ) – อายุไม่เกิน 35 ปี นับตาม พรบ. รับราชการทหาร (พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย พ.ศ.เกิด) – ผู้สมัครเพศชาย ต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตรขึ้นไป น้ำหนักไม่น้อยกว่า 48 กิโลกรัม ต้องพ้นภาระการเข้าเป็นทหารกองประจำการแล้ว (ปลดเป็นกองหนุนแล้วหรือผ่านการตรวจ เลือกทหารกองเกินเข้าเป็นกองประจำการแล้ว) […]

กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 36 อัตรา

  กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 36 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-14 มกราคม 2565 กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน สอบคัดเลือกเป็น พนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2565 1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 22 อัตรา (ชาย/หญิง) อัตราค่าตอบแทนเป็น รายเดือน ๆ ละ 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม3.) หรือเทียบเท่า 2. ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ 6 อัตรา (ชาย) อัตราค่าตอบแทนเป็น รายเดือน ๆ ละ 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า […]

70อัตรา! กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครพลเรือน(ชาย-หญิง)/ทหารกองหนุน วุฒิ ม.6ขึ้นไป เข้ารับราชการเป็นนายสิบเหล่าแพทย์ 9-29ม.ค.62

    กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) และทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สังกัดเหล่าแพทย์ทหาร จำนวน 70 อัตรา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ นายทหารประทวนชาย จำนวน 50 อัตรา – เป็นทหารกองหนุน สังกัดกองทัพบก (เหล่าแพทย์) เป็นทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ หรือกองทัพเรือ (เหล่าอื่น ที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์โดยมีเอกสารรับรอง และ/หรือ มีประกาศนียบัตรว่าได้เข้ารับการอบรมในด้านการแพทย์และพยาบาล ในระหว่างเป็นทหารกองประจำการ)(ครบกำหนดการเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้วก่อนวันรับสมัคร (ปลดประจำการแล้ว)) – อายุระหว่าง 18-25 ปี – วุฒิ ม.6/เทียบเท่า นายทหารประทวนชายหญิง จำนวน 20 อัตรา – บุคคลพลเรือน ชาย/หญิง หรือเป็น ทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุน (ไม่จำกัดเหล่า) – อายุระหว่าง 18 – 25 ปี […]

กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครสอบทหารกองหนุน-บุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี25มิ.ย.-13ก.ค.61

    กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา : วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี การเงิน การบริหารการเงิน การเงินและการธนาคาร ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น 1 อัตรา : วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง พนักงานบริการ 2 อัตรา : วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 25 มิ.ย.-13 ก.ค.61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2354 4425 เบอร์โทรภายใน 94413 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครบุคคลเรือน/ทหารกองหนุนสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช.5-23ก.พ.61

    กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา 1. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา – ปวช. สาขาการบัญชี หรือประเภทพาณิชยกรรมและมีวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 2. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 2 อัตรา – ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี 3. ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา – ปวช. สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3. พนักงานบริการ 3 อัตรา – วุฒิ ม.3 หรือสูงกว่า 4. พนักงานพัสดุ 2 อัตรา – วุฒิ ม.3 หรือสูงกว่า 5. พนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา […]

(70อัตรา)กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน/พลเรือนรับราชการ บัดนี้-15มี.ค.60

กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบบรรจุคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 70 อัตรา ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. โทร.0 2354 4425 เบอร์ภายใน 94413 ภายในวันที่ 22 ก.พ.-15 มี.ค.60 ในวันและเวลาราชการ        

กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการทหารชั้นประทวน 7 อัตรา (บัดนี้ – 22 พ.ย.56)

กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนสอบบรรจุ เข้ารับราชการทหารชั้นประทวน 7 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 22 พ.ย.56 ตำแหน่งและสายงานที่เปิดรับ  เสมียน (ชกท. 710) จำนวน 3 อัตรา เสมียน (ชกท. 731) จำนวน 1 อัตรา พลขับ (ชกท.640) จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยพยาบาล (ชกท.912)จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติโดยสังเขป เสมียน (ชกท. 710) เพศชาย เป็นทหารกองหนุน อายุ18-30 ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิ ม.ต้น หรือเทียบเท่า เสมียน (ชกท. 731) เพศชาย เป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน อายุ18-30 ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิ ปวช.สาขาบัญชี หรือประเภทวิชาพานิชยกรรมและมีวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 […]