โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร รับสมัครเพศชาย อายุ18-20 วุฒิ ม.6 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.2 สอบเป็นนักเรียนนายสิบ สมัครออนไลน์บัดนี้-15ก.พ.62

Advertisement     โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2562 คุณสมบัติของผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.2 ตลอดช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ) เป็นชายโสด ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2542 – พ.ศ.2544) มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมัสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ การรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ […]

กรมแผนที่ทหาร รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่บัดนี้-ก.พ.60

กรมแผนที่ทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ 19 ธ.ค.59 – 24 ก.พ.60 และสมัครด้วยตนเอง 13 ธ.ค.59 – 24 ก.พ.60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2282 2911, 0 2282 0113, 0 2281 8662 และ 0 2281 8669  คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียด