กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงาน วุฒิป.ตรีทุกสาขา 14-27ส.ค.61

    กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถอ่าน แปล เขียน และติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้  มีความรู้ ความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และติดตามข่าวสารเหตุการณ์ระหว่างประเทศจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น เอกสาร, หนังสือ, เว็บไซต์ ฯลฯ  สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์/ทางอีเมล์ 14-27 ส.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     

(สมัครทางไปรษณีย์ได้)กรมเอเชียใต้ฯ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-22ธ.ค.60

    กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาใต้ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีในวันเปิดรับสมัคร สำเร็จการศึกษา ป.ตรีทุกสาขา มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถอ่าน เขียน แปล และติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ มีความรู้ ความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และติดตามข่าวสารเหตุการณ์ระหว่างประเทศจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น เอกสาร หนังสือ เว็บไซต์ ฯลฯ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมขั้นพื้นฐานได้ (Word, Excel, Power Point) สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-22 ธ.ค.60 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร